Vse je drugače – Sveti Duh odpre srca in vrata

Alles ist anders – der Heilige Geist öffnet die Herzen und Türen

Binkošti. Ime (iz grškega pentekoste, kar pomeni petdeset) nas spomni na veliko noč:
Binkošti - petdeset dni po veliki noči.

Velika noč – in vse je drugače!
Najprej ob belem dnevu postane temno. Veliki petek – smrt Kristusa na križu.
Vsi upi apostolov s križanim pokopani: »Mi pa smo upali!« In apostoli sami za zaklenjenimi vrati.
Čez noč in noč - in vse je drugače: Aleluja. Kristus je vstal in večno živi, živeli bomo tudi mi.
A človeško srce ne tako hitro dohaja: »…o vi počasni ...«

Čez petdeset dni: Binkošti – in vse je drugače. Vihar, ki ne premika in prevrača drevesa pač pa srca: Sveti Duh prežene strah in prinese navdušenje, odpre srca in vrata. Ne za binkoštni sprehod, pač pa za razglas evangelija, veselega sporočila. Vrata v življenje so odprta: »… in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.«Prva Cerkev. Skupnost, ki stoji na nepremakljivi skali in obenem potuje v spremembi časov.

Velika noč in binkošti: in vse je drugače. Je to vse, da je vse drugače? Ne. Drugače se vse razblini in gre v nič, ker nič ne ostane.

ON ostane. ON, ki je premagal greh in smrt in nam umrljivim zemeljskim otrokom prinesel večno življenje. To ostane.

Alles ist anders – der Heilige Geist öffnet die Herzen und Türen

Pfingsten. Der Name (aus dem griechischen pentekoste, bedeutet fünfzig) erinnert uns an Ostern: Pfingsten – fünfzig Tage nach Ostern.

Ostern – und alles ist anders!

Es wird plötzlich finster. Karfreitag – der Tod Jesu am Kreuz. Alle Hoffnungen der Apostel mit dem Gekreuzigten wurden begraben. Wir aber haben gehofft. Und die Apostel blieben alleine hinter verschlossenen Türen.

Über Nacht – und alles ist anders: Halleluja. Kristus ist auferstanden und lebt, auch wir werden leben. Halleluja.

Nach fünfzig Tagen: Pfingsten – und alles ist anders. Ein Sturm, der keine Bäume versetzt, sondern die Herzen: der heilige Geist vertreibt die Angst und bringt Begeisterung, öffnet die Herzen und Türen. Nicht für den Pfingstspaziergang, sondern für die Verkündigung des Evangeliums – der Frohbotschaft. Die Tür zum Leben ist geöffnet: und an diesem Tag schlossen sich ihnen etwa dreitausend Menschen an.

Die Kirche – die Gemeinschaft, die auf einem festen Felsen steht und gleichzeitig mit der Veränderung der Zeit wandert.

Ostern und Pfingsten: und alles ist anders. Ist das alles, dass alles anders ist?

Nein. Sonst löst sich alles in Nichts auf, weil Nichts bleibt. ER bleibt. ER, der die Sünde und den Tod überwunden hat und uns sterblichen Himmelskindern das ewige Leben gebracht hat. Das bleibt.

Valentin Gotthardt, župnik v pokoju/Pfarrer i. R., Velikovec/Völkermarkt