Vse je drugače - naša skupnost mora vztrajati!

Alles ist anders – unsere Gemeinschaft muss durchhalten!

Odpoved našega pevskega delovanja cerkvenega zbora, 13. marca, je od danes na jutri povzročila veliko spremembo v naši skupnosti. Poudarjam tu spremembe na področju druženja, kajti naš zbor je za mnogokaterega člana, poleg petja in "prostovoljnega služenja" za cerkev, predvsem kraj srečavanja, smeha, skupnega proslavljanja, ...

Kako shajam s to situacijo kot zborovodkinja zbora? Na začetku sem le težko sprejela te predpise avstrijske vlade. Pogrešala sem posamezne priprave na vaje, vaje same, predvsem pa obisk in oblikovanje maš. Velika noč in z njo vstajenje, ki je najpomebnejša izpoved krščanstva, se je bližala. V tem času je vsak cerkveni pevec zelo intenzivno povezan s cerkvijo.

Nismo več smeli oblikovati zadnjih dveh postnih nedelj, ne cvetne nedelje, ne zadnje večerje, niti vstajenja in velike noči nismo smeli praznovati v cerkvi. Zato sem redno spremljala prenose maš iz drugih far po internetu. Na glas sem pela zraven in moram priznati, da mi je bilo zelo težko pri srcu - stožilo se mi je. Zakaj? Manjkalo mi je nekaj, kar zaznamuje moje življenje, me izpopolnjuje, mi daje navdih, me krepi. Zdaj bodo že kmalu trije meseci, odkar se nismo smeli družiti v naši skupnosti.

Preostaja zboru v tem času le naša whats-app skupina, v kateri si pevke in pevci dopisujemo in pošiljamo pozitivne misli. Vedno spet tudi izražajo svojo željo po ponovnem začetku. Upam zase, za člane zbora in za cerkev, da bo to čim prej dovoljeno. Nevarnost je namreč v tem, da se oddaljiš od skupnosti, bodisi pevske ali cerkvene, če je doba odsotnosti predolga. Zato bomo vztrajali in se že danes veselimo snidenja na prvih vajah.

Veronika Stern, zborovodkinja cerkvenega zbora v Globasnici

Alles ist anders – unsere Gemeinschaft muss durchhalten!

Das unerwartete Verbot unserer gesanglichen Tätigkeit im Kirchenchor Mitte März hat von heute auf morgen eine große Veränderung für unsere Gemeinschaft hervorgerufen. Ich meine hiermit die Veränderungen auf dem Gebiet der Gesellschaft, denn für so manchen aus unserem Chor ist neben dem Gesang und dem freiwilligen Dienst für die Kirche auch die Begegnung, das Lachen und das gemeinsame Feiern von Bedeutung.

Wie gehe ich als Chorleiterin mit dieser Situation um? Zu Beginn konnte ich die Vorschriften der österreichischen Regierung nur schwer annehmen. Ich habe die einzelnen Vorbereitungen für die Proben, besonders aber auch den Messbesuch und die gesangliche Mitgestaltung der Messen vermisst. In der Osterzeit ist jeder Kirchensänger noch intensiver mit der Kirche verbunden.

Dieses Jahr konnten wir allerdings die heiligen Messen nur per Internet feiern. Schweren Herzens habe ich daheim laut mitgesungen. Es fehlt mir etwas, was mein Leben auszeichnet, mich erfüllt und mich stärkt. Seit der letzten Begegnung mit unserer Gemeinschaft sind fast drei Monate vergangen.

Die Gruppe ist jedoch über das moderne Medium Whatsapp verbunden, wo man sich immer wieder austauschen kann. Die Sängerinnen und Sänger wünschen sich wieder, die heiligen Messen mit ihrem Singen zu verschönern. Ich hoffe für mich und für die Chormitglieder, dass bald ein Neubeginn möglich sein wird. Die Gefahr besteht nämlich darin, dass man sich nach längeren Pausen immer weiter von der Gemeinschaft entfernen würde. Deshalb werden wir durchhalten und freuen uns schon auf die erste Chorprobe und ein Wiedersehen.