Vigredni program v času koronavirusa

Das Frühjahresprogramm in Coronazeiten

Zaradi covid-19 ukrepov še vedno ne moremo izvajati prireditev po farah.

Tako vigredi ne bomo imeli programa v tiskani obliki. Odločili smo se, da bomo nekaj prireditev, ki so v zadnjih mesecih izpadle, poskušali nadoknaditi po veliki noči. Za te prireditve bomo tiskali samo letake in jih Vam bomo posredovali v fare. Vse ostale prireditve pa bodo izvedene šele jeseni, ko bo program po možnosti izšel spet v tiskani obliki.

Prosimo, da to informacijo v fari posredujete naprej ali razobesite!

V upanju, da bodo izobraževalne ponudbe po farah kmalu spet mogoče, Vas lepo pozdravljamo!

Wir können wegen der verschärften Covid-19 Maßnahmen auch weiterhin keine Veranstaltungen durchführen. Daher gibt es das Frühjahresprogramm nicht in der üblichen gedruckten Form. Soweit es möglich sein wird, werden einige abgesagte Veranstaltungen der letzten Monate nach Ostern durchgeführt. Für diese Termine wird es nur Folder geben. Alle anderen Veranstaltungen werden nach Möglichkeit in den Herbstmonaten nachgeholt, wo es auch wieder ein Programm in gedruckter Form geben wird. Bitte diese Information in den Pfarren verlautbaren.

In der Hoffnung, dass es bald wieder Bildungsangebote in den Pfarren geben wird, grüßen wir euch!

Katoliška prosveta

Cvetka Mattes/Rezka Partl

Viktringer Ring 26, 9020 Celovec/Klagenfurt

Tel. 0676-8772-3420 ali/oder 0676-8772-3401

cvetka.mattes@kath-kirche-kaernten.at/rezka.partl@kath-kirche-kaernten.at