Staroletni in njegova brada

Der alte Mann und sein Bart

Spominjam se mladega človeka, ki mi je pripovedoval:

V svojem dokaj brezbrižnem otroštvu sem se z Bogom srečal v molitvi Angel varuh moj, ki me jo naučila mama in sem tako na Boga gledal kot na rešitelja in varuha.

Sedaj sem že v globokih srednjih letih, nedolžna otroška leta so že dolgo za menoj, Boga pa sem z vsako novo izkušnjo spoznaval na novo. Seveda ostaja še vedno rešitelj in varuh – vendarle pa tudi tisti, ki odjemlje grehe sveta. Kajti zame je Bog nekaj lepega (pa je že grda beseda nekaj grdega), nekaj svetlega (v temi pa še drug drugega ne vidimo) in nekaj brezmejno dobrega (premagati omejenost je velik izziv).

Z leti pa odgovornost človeka raste – tako glede samega sebe kakor glede na druge. In tako bi lahko hitro rekel, da se Bog in njegova podoba spreminja – če ne bi vedel, da je le moje življenje tisto, ki se spreminja. Mogoče staroletnemu res vse bolj raste brada, njegovega namena in drže pa to ne spremeni.

Tudi ta čas, ki ga sedaj živimo, nas bo nekoliko spremenil; da bomo bolj čutili, kako velik pomen ima družina, da bomo znali ceniti prijateljstvo, dobro besedo bližnjega. In cerkev, kjer bomo zopet lahko slišali: »blagor povabljenim na Gospodovo gostijo!« V teh časih še toliko bolj.

Der Alte Mann und sein Bart

Ich erinnere mich an einen jungen Menschen, der mir folgendes erzählte:

In meiner durchaus unbeschwerten Zeit begegnete ich Gott im Schutzengelgebet, welches ich von meiner Mutter gelernt habe. So habe ich Gott als Retter und Beschützer erlebt.

Jetzt bin ich schon älter, die unschuldigen Kinderjahre habe ich schon längst hinter mir, Gott aber habe ich mit jeder neuen Erfahrung aufs Neue kennengelernt. Er bleibt natürlich noch immer Retter und Beschützer – jedoch auch derjenige, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Gott ist nämlich schön und unendlich gut für mich.

Mit den Jahren wächst die Verantwortung der Menschen – in Bezug auf sich, als auch auf die anderen. Und so könnte ich sagen, dass Gott und sein Bildnis sich verändert, wenn ich nicht wüsste, dass es mein Leben ist, das sich ändert. Vielleicht wächst beim älteren Mann wahrhaft der Bart, seine Haltung ändert es jedoch nicht.

Auch diese Zeit, die wir durchleben, wird uns verändern, indem wir wieder ver- spüren, wieviel Wert die Familie hat, dass wir Freundschaften schätzen lernen werden, und dem Nächsten ein gutes Wort schenken können. Und die Kirche - wo wir wieder hören: »Gesegnet sind diejenigen, die zum Fest des Herrn eingeladen sind!« In diesen Zeiten noch viel mehr.

Župnik/Pfarrer Igor Krašna, Sveče/Suetschach