Sanje & binkošti 2020

Träume & Pfingsten 2020

Prijatelj mi je pripovedoval o svojih sanjah. Najprej je sam v prostoru. Ljudje prihajajo. Ostanejo na distanci. Vstopa oseba, s katero se poznata, pride k njemu in se ga pri pozdravu dotakne. Ustraši se. Nenavadno je zanj, da se ga kdo dotakne. V teh tednih se je navadil na to, da zunaj družine ni dotika. Dotik nosi v sebi nevarnost. Sanje mu povedo, da se je to sporočilo, ki ga je slišal dan za dnem, zasidralo v njegovi podzavesti. Pa je sanjal naprej. In počasi mu pridejo misli in občutki, da je lepo, če pozdrav nista le pogled in beseda, ampak tudi dotik, ko doživljaš človeka in začutiš življenjsko moč, ki je v njem.

Naslednji prizor v sanjah: Sedi v dvorani. Stoli, ki so postavljeni v vrstah, se polnijo. Drug sedi poleg drugega brez metra distance. Dvorana je polna. In spet se najprej ustraši. To pa ni dovoljeno! Ne smemo sedeti tako blizu skupaj. Nevarno je! In sanja naprej. In počasi lahko dopušča misli in občutke, da je to nekaj lepega, prijetnega, da smo lahko skupaj, da ta bližina nosi, je v oporo in v pogum.

»Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju,« piše v Apostolskih delih. Zaprti so. Ne morejo začutiti moči skupnosti. Bojijo se sveta. Nimajo moči, da bi stopili do ljudi. Jezusovi sopotniki in sopotnice zaslišijo šum, vihar se jih dotakne, začutijo plamen, ki se vsakemu prikaže in potem se v njih nekaj odpre. Prej so bili polni strahu, sedaj pa so polni Svetega Duha, ki jim omogoča, da stopijo do drugega, ga nagovorijo in zaznajo božji plamen v drugem.

Sanjam, da se nas danes dotakne isti Božji Duh, da vihar odpihne strah, ki je postal naš zvesti spremljevalec. Še je pomembno, da upoštevamo distanco. Sanjam, da bo prišel čas, ko bomo lahko živeli to, kar dobro dene. Včasih je to bližina, drugič distanca. Pride čas, ko na novo odkrivamo moč bližine in jo počasi, obzirno in z občutkom dopustimo. Ljubeči božji in človeški dotik omogočata rast in življenje.

Träume & Pfingsten 2020

Ein Freund erzählt mir von seinem Traum: Er befindet sich alleine in einem Raum. Menschen kommen und bleiben auf Distanz. Eine ihm vertraute Person kommt auf ihn zu, begrüßt und berührt ihn. Er erschrickt. Wie ungewohnt ist es, dass ihn jemand berührt. In diesen Wochen habe er sich daran gewöhnt, dass es außerhalb der Familie keine Berührungen gibt. Nähe ist gefährlich. Diese Botschaft, die er Tag für Tag hörte, hat sich in seinem Unterbewusstsein verankert. Und er träumte weiter. Langsam kommen Gedanken und das Gefühl, dass es schön ist, wenn sich der Gruß nicht nur auf den Blick und das Wort beschränkt, sondern auch eine Berührung möglich ist, die spüren lässt, welche Lebenskraft der Mensch in sich trägt.

Die nächste Szene im Traum: Er sitzt in einem Saal mit Kinobestuhlung. Der Raum füllt sich. Einer sitzt neben dem anderen, ohne einem Meter Abstand. Wieder packt ihn der Schrecken. Das ist ja verboten! Und er träumt weiter. Langsam kommen Gedanken und das Gefühl, dass es gut tut, sich in Gemeinschaft zu erleben. Die Nähe trägt, stützt und gibt Mut.

„Als der Pfingsttag gekommen war, waren alle zusammen im selben Ort“, heißt es in der Apostelgeschichte. Sie haben sich eingesperrt. Sie können die Kraft der Gemeinschaft nicht spüren. Sie haben Angst vor der Welt. Es fehlt ihnen die Kraft, auf Menschen zuzugehen. Jesu Weggefährtinnen und Gefährten von früher hören das Brausen, der Sturm erfasst sie, die sehen und spüren die Feuerzungen, die sich auf alle verteilen und plötzlich öffnet sich etwas in ihnen. Zuerst waren sie voll von Angst und nun erfüllt vom Heiligen Geist, der sie befähigt, sich anderen zuzuwenden, sie anzusprechen und den göttlichen Funken in ihnen wahrzunehmen.

Ich träume davon, dass uns heute der Geist Gottes berührt, dass sein Sturm uns von der Angst befreit, die uns zu einem vertrauten Begleiter geworden ist. Noch ist es notwendig Distanz zu halten. Ich träume von der Zeit, in der sich wohltuende Nähe und Distanz die Waage halten. Es kommt die Zeit, wo wir die Kraft der Nähe neu entdecken und sie langsam, behutsam, achtsam und mit Gespür zulassen können. Die liebende Zuwendung, die von Gott kommt und die Menschen einander schenken, ermöglicht Wachstum und Leben.

Mag. Anton Rosenzopf-Jank, referent škofa/Referent des Bischofs, Celovec/Klagenfurt