Klop, ki umolkne

Eine Bank, die verstummt

V zadnjih dneh vidimo vedno več praznih klopi. V šolskih razredih, ki so bili vsak dan napolnjeni z vriskom učencev, ostajajo klopi prazne. Cerkvene klopi ostajajo brez vernikov. V koncertnih hišah in gledališčih je nenadoma umolknilo na odru. Kako doživljamo ta molk? Ga lahko prenašamo, ali bi si želeli spet slišati vrisk otrok po šolah ali zvonove, ki bi vabili k nedeljski maši?

Iščimo pogovor doma. Domača klop ne ostaja prazna, lahko jo delimo z našimi najdražjimi. Morda še nikoli ni bila tolikokrat zasedena, kot v teh časih, ko veliko ur preživljamo doma. Morda doslej nismo našli časa, da bi se vsedli nanjo in iskali priložnost za pogovor. Lahko nam je najbližja ta domača klop, pač pa v vsakdanjem tiru ne uspemo, da bi se vsedli nanj.

Vzemi si čas, išči pogovor s svojim partnerjem, z otroki. Išči tudi pogovor z Bogom, kajti On je povsod. Tudi če ostaja cerkvena klop zaenkrat še prazna, te On spremlja doma. Morda mu ti še nikoli nisi bil tako blizu kot prav v teh dneh.

Prekinimo molk – življenje je prekratko in predragoceno, da bi pogovor odlagali na jutri!

Die Bank, die plötzlich verstummte

In den letzten Tagen sehen wir viele leere Bänke. In den Schulklassen, die gefüllt mit lachenden Kindern waren, bleiben die Schulbänke leer. Die Gläubigen in den Kirchenbänken fehlen, in den Konzerthäusern und auf den Theaterbühnen verstummt es plötzlich.

Fällt es uns schwer diese Stille auszuhalten? Wie können wir das Schweigen durchbrechen? Suchen wir das Gespräch zu Hause, diese Bank ist nicht leer, wir können sie mit unseren Liebsten teilen. Möglicherweise war sie bisher noch nie so bewohnt, wie in diesen Zeiten, die wir nur mit ihnen verbringen? Vielleicht hatten wir die Zeit nicht, auf dieser Bank Platz zu nehmen, um wertvolle Gespräche zu führen. Viele hetzen sich im stressigen Alltag ab und bemerken diese Bank möglicherweise gar nicht.

Dabei kann es doch so schön sein, hier zu verweilen.

Nehme dir bewusst Zeit, suche das Gespräch mit deinem Partner, mit deinen Kindern. Suche aber auch das Gespräch mit Gott, denn Er ist überall. Auch wenn die Kirchenbank noch leer bleibt, begleitet Er dich zu Hause. Vielleicht warst du Ihm noch nie so nahe, wie in diesen Tagen. Brechen wir also unser Schweigen – das Leben ist zu kurz für später.

Zapisala/Tekst: Cvetka Mattes