Kljub negotovosti ljubljena in varna

Ich fühle mich geliebt und beschützt

Sedanji krizni časi se nas vseh dotaknejo - enih malo bolj, drugih malo manj dramatično, enih malo prej, drugih malo kasneje. Različnih odtenkov skrbi je toliko, kot nas je ljudi. V vsej tej negotovosti pa je lahko tisto, kar nam pomaga čez vse stiske, zavest, da pa smo vendarle v ljubečih božjih rokah. Da čeprav nas v valovih preplavljata tesnoba in nemir, ki iz nas na trenutke na plano privlečeta tudi vse najslabše, nismo sami.

Še posebej v takih trenutkih sem hvaležna za dar vere in vse priložnosti za "zniževanje napetosti" in "gojenje občutka varnosti", ki mi jih ponuja. Molitev, duhovne misli in pesmi, branje Svetega pisma, dobijo nov dodaten pomen in vrednost.

Ja, kriza pride in gre, preživeli jo bomo (kot smemo upati) … Ni pa vseeno, ali z občutkom velike ogroženosti in totalne negotovosti, ki naše telo in duha razmrcvarita, ali pa kljub vsem valovom negotovosti zmoremo najti varno bazo, sidro, na katero se pripnemo v trenutkih največjih stisk. Stiske, strah, solze, jeza, obup, žalost, milijon skrbi ...

Glavni dobitek na tomboli smo zadeli že, če se imamo s kom o vsem tem iskreno pogovoriti in si malo zbistriti misli ter olajšati srce. Najhuje je biti sam s svojo stisko.

Dodaten obliž na vse to pa je misel in zavest, da res nikoli, nikoli nismo sami, da ima On preštete vse naše lase na glavi, da le ni vse tako brezupno kaotično in brezizhodno … Da lahko Njemu vedno znova izročam svoje skrbi in smem in moram verjeti, da se bodo razrešile. Da obstaja tudi pot ven iz tega, da se bo konec koncev tudi to dobro končalo … Da ne izgubim dokončno upanja (četudi morda vmes ga začasno). Da sem kljub vsemu na varnem. In kljub vsemu še vedno ljubljena božja hči, ki sme splezati v Očetovo naročje.

V teh majskih dneh smem v svojo/našo zgodbo še na poseben način povabiti tudi božjo mater Marijo – ki vse te naše občutke zelo dobro pozna, saj jih je sama preživljala. In zato je naša priprošnjica in zavetnica. Kraljica maja.

Ich fühle mich geliebt und beschützt

Die derzeitige Zeit der Krise betrifft uns alle – die einen etwas mehr, die anderen weniger, Sorgen gibt es soviele, wie es Menschen gibt. In all dieser Unsicherheit kann uns das Bewusstsein, dass wir in liebenden Gotteshänden sind, über die Krise hinweg helfen. Wir sind nicht allein, auch wenn wir derzeit von Wellen der Angst und Unruhe überflutet werden.

Besonders in solchen Augenblicken bin ich dankbar für das Geschenk des Glaubens. Das Gebet, die Lieder, das Lesen der heiligen Schrift bekommen einen zusätzlichen Wert. Die Krise kommt und geht – wir dürfen hoffen, dass wir sie überleben werden. Wir sollten einen sicheren Anker finden, auf den wir uns in Zeiten der größten Not stützen können. Not, Angst, Tränen, Verzweiflung, Trauer….

Den Hauptpreis auf der Tombola haben wir bereits gewonnen, wenn wir einen Menschen haben, mit dem wir ehrlich reden und das Herz ausschütten können. Am schlimmsten ist es allein mit seiner Not zu sein.

Ein zusätzliches Trostpflaster auf all das ist der Gedanke, das wir wahrhaft nie allein sind, dass ich Ihm immer wieder meine Sorgen in die Hände legen darf. Dass es ein gutes Ende geben wird, und ich meine Hoffnung nicht verlieren werde. Ich bin in sicheren Händen, denn ich bin geliebte Tochter Gottes.

In diesen Maitagen darf ich noch auf besondere Art Gottes Mutter Maria einladen – sie kennt alle unsere Gefühle. Sie ist unsere Fürbitterin und Beschützerin. Maikönigin.

Dr. Anica Koprivc Prepeluh, Selkach/Želuče