Kadar zaviješ z glavne ceste, lahko odkriješ zanimivosti

Wir begeben uns aus Seitenwege und entdecken wunderschöne Bildstöcke

To so ugotovili številni udeleženci, ki so se na sončno nedeljsko popoldne 14. aprila odzvali povabilu Katoliške prosvete k spoznavanju križev v okolici Št. Lipša.

V farni cerkvi v Št. Lipšu je domači župnik Martin Horvat pozdravil vse udeležence, ki so prišli iz različnih far dekanije Dobrla vas. Z izvrstnim vodičem dr. Karlom Hrenom smo se podali iz cerkve, kjer smo se že kar ustavili pri farovškem križu. Ta leseni križ zaznamuje posebnost svetega kraja okoli cerkve.

Naprej smo šli proti Stari vasi, kjer smo zagledali prelep Klingerjev križ, ki je verjetno najbolj impresivni križ fare Št. Lipš. Mogočno je zgrajen nad cesto in tesno povezan z podružno cerkvijo Šentandraža, saj gleda sveti Andrej proti cerkvi iz južne niše znamenja in kaže vernikom pot k cerkvi.

Severno iz doline smo prišli v Kršno vas in sredi vasi spoznali Fištrov križ. Ta križ je bil močno obnovljen, zato je težko reči, kdaj je bil sploh postavljen. Verjetno je iz 18. stoletja. V vasi Podgora stoji podoben križ, ki zaznamuje središče male vasi.

Pot nas je vodila še naprej severno do glavne ceste, kjer je še lep križ, ki pa je čisto drugega značaja. Sezidan je v baročnem stilu. Ker ta križ stoji izven vasi, se lahko sklepa, da je iz 18. stoletja iz časa kuge. Pri takih epidemijah so bile žrtve pokopane izven vasi in so tam pogosto postavili križe.

Krožna pot se je nadaljevala mimo Banje vasi proti Tihoji, kjer smo videli tri križe, ki so podobnega značaja in so bili verjetno v istem času zidani. Tomažej križ, Končaničev ter Petrov križ, kjer poteka vsako leto procesija za sveto Rešnje telo.

Na Koroškem je 1500 križev, od tega pa jih je sezidanih 1200 na Spodnjem Koroškem. Nekaj teh zanimivih križev smo mi lahko spoznali v okolici Št. Lipša.

Prijetno vzdušje udeležencev je bilo slišati ob pogovorih med hojo in z navdušenjem so sledili poti ter poslušali zgodovinske opise znamenj. Po šestih zanimivih kilometrih hoje pa so se vsi veselili agape v župnišču.

Ob znamenjih so zazvenele lepe Marijine pesmi. Želja vseh zadovoljnih udeležencev je bila, da bi se ponovno srečali ob kakem pohodu.

Bildstöcke rund um St. Philippen

Zahlreiche BesucherInnen aus verschiedenen Pfarren des Dekanates Eberndorf begaben sich am Sonntag, 14.04. Nachmittag in St. Philippen mit Dr. Karl Hren auf die Suche nach Bildstöcken.

Zu Beginn begrüßte Pfarrer Martin Horvat alle in der Pfarrkirche. Die Wanderung begann in St. Philippen, von dort aus ging es weiter nach Altendorf zum Klingerkreuz. Der Weg führte dann nach Kristendorf und Unterbergen, wo zwei Bildstöcke stehen. An der Bundesstrasse sah man dann einen etwas anderen Bildstock im Barockstil. Da das Kreuz außerhalb des Ortes steht, vermutet man, dass es sich um ein Pestkreuz handelt. Der Rundweg führt uns weiter über Tichoja, wo es drei Bildstöcke zu bewundern gibt.

In Kärnten gibt es 1500 Bildstöcke, 1200 davon stehen in Unterkärnten.

Die Wanderung fand bei sonnigem Wetter statt und die BesucherInnen konnten nette Gespräche führen und den informativen Bildstockerzählungen von dr. Karl Hren folgen. Nach sechs Kilometern zu Fuß erfreute man sich an der Agape im Pfarrhof.

Cvetka Mattes