Župnijski sveti so velika opora

Kongres župnijskih svetov in volitve naslednje leto

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Andrej Lampichler (Nedelja)

Župnijski sveti so sad sinode in imajo v farah velik pomen. Z referentom za župnijske svete in vodjem Dušnopastirskega urada Andrejem Lampichlerjem smo se pogovarjali o kongresu, ki bo letos potekal po spletu. Veliko priprav že poteka tudi za volitve župnijskih svetnic in svetnikov, ki bodo marca 2022.

Pomen župnijskih svetov z leti še pridobiva na veljavi. »Fare so vedno bolj raznolike, so vedno večje, jezikovna podoba se spreminja, migracije so pomembna tema … Če bi bil tukaj župnik sam, bi bil verjetno preobremenjen,« pravi Andrej Lampichler. Župnijski sveti so sad sinode. Na dvojezičnem ozemlju imajo še posebno dodatno nalogo, da skrbijo za sožitje med obema narodoma. »Vsaka fara je drugačna, ni enotnega recepta, zato je pomembno, da imamo povsod dobre ljudi, ki so pripravljeni svoj prosti čas, svoje ideje, svojo angažiranost vlagati v farno skupnost in župnika podpirati, kjer se le da,« razlaga Andrej Lampichler in dodaja, da je pri tem zelo pomembno obojestransko zaupanje.

Zahvala vsem, ki se trudijo

Volitve župnijskih svetov bodo 22. marca 2022. »Sedaj je situacija taka, da so priprave lahko na žalost samo po spletu. Že lansko leto je bil načrtovan kongres, zaradi pandemije ni mogel biti izveden. Letos smo iskali nove poti in tako bodo namesto kongresa štirje večeri po spletu, kjer se bomo osredotočili na določena vprašanja.« Andrej Lampichler na kongres vabi vse članice in člane župnijskih svetov in tudi vse, ki se zanimajo za župnijske svete. Dosedanje svetnice in svetnike želijo okrepiti za nadaljnje sodelovanje, hkrati pa pritegniti nove ljudi. »Opažamo, sploh v zadnjem letu, da so župnijski svetniki precej izmučeni.« V določenih farah se je življenje zelo umirilo, spet drugje pa so to vzeli kot izziv in so zelo razmišljali, kaj lahko ponudijo. »Vsi so se potrudili, v okviru svojih zmogljivosti, da faranom nudijo čim več, da imajo tisti občutek, da niso sami, da je Cerkev na njihovi strani,« se referent za župnijske svete zahvaljuje vsem, ki so opravljali dobro delo. Prepričan je, da je z novim škofom Cerkev na Koroškem na dobri poti.

Kongres z zanimivimi temami

Eden od namenov kongresa je, da pride do izmenjave izkušenj, da lahko župnijske svetnice in svetniki povedo, kako se počutijo in ali imajo dovolj opore tako s strani župnikov kot s strani uradov, ali imajo dovolj izobraževanj. Na vseavstrijski ravni želijo še bolj spodbujati »Cerkev sodelovanja«, na to je vezano tudi geslo volitev: Med ljudmi.

Pogovorimo se o tem – Vseavstrijski kongres župnijskih svetov

Na štirih večerih lahko pridejo avstrijski župnijski svetniki po spletu v pogovor

Leto pred volitvami župnijskih svetov, 20. marca 2022, bo na povabilo avstrijskih škofov potekal kongres župnijskih svetov s štirimi spletnimi forumi. Poudarek je na vseavstrijski izmenjavi uspešnih praktičnih modelov, kako je lahko sodelovanje v župnijah uspešno. Cerkev, kjer ljudje sodelujejo, ne ustreza le novozaveznim začetkom, ampak je tudi odgovor na današnje izzive.

Naši 4 spletni forumi bodo potekali od 18. do 20. ure na Zoomu.

Za sodelovanje potrebujete le napravo s kamero in mikrofonom (pametni telefon, prenosnik, osebni računalnik, tablični računalnik). Poleg impulzov je predvidena izmenjava v majhnih digitalnih skupinah.

· ponedeljek, 12. april 2021 – Klara Csiszar
Zakaj fara? Pogovorimo se o tem.
Kdo se angažira v farah, hoče imeti jasnost zakaj/čemu fare. Še posebej za odgovorne sodelavke in sodelavce v župnijskih svetih je pomembno, ta »zakaj« poznati in skupno vedno znova pripovedovati o tem. V tem spletnem forumu bomo poslušali o pomenu »zakaj« in o tem pripovedovali drug drugemu. Impulz: Klara Csizar (profesorica pastoralne teologije na KTU Linz)

· torek, 20. april 2021 – Christian Bauer
Vidimo Cerkev na drugih krajih? Pogovorimo se o tem.

Cerkev se dogaja na različnih krajih, v različnih oblikah in situacijah. Posebej za odgovorne v farah je pomembno, da imajo odprte oči in ušesa za življenje zunaj organizacije fare in da razvijajo oblike spoštljive izmenjave in povezave. V tem spletnem forumu se bo razširil pogled na tiste, ki se udeležujejo Cerkve na drugih krajih. Impulz: Christian Bauer (profesor pastoralne teologije na Univerzi v Innsbrucku)

· sreda, 28. april 2021 – Johann Pock
Kako uporabljamo proste prostore? Pogovorimo se o tem.

Članice in člani župnijskih svetov se v teku cerkvenega leta pogosto počutijo izrabljene in dregane. Izpolniti je treba veliko nalog. Če odpade ta okvir – kot v preteklih mesecih – lahko to zbega. Po kratki dobi refleksije lahko pripelje do tega, da o delu razmislimo na novo. V tem spletnem forumu bomo razširili meje in pripovedovali drug drugemu, kaj je mogoče. Impulz: Johann Pock (profesor pastoralne teologije na Univerzi na Dunaju)

· četrtek, 6. maj 2021 – Gabriele Viecens

Kako ustvarimo prostor za talente in omogočimo sodelovanje? Pogovorimo se o tem.

Za »Cerkev sodelovanja« je resno, kaj ženske in moški vnašajo in poskrbi za prostor za razvijanje. Ravno članice in člani župnijskih svetov ne želijo biti filtri, temveč želijo omogočati novo. V tem spletnem forumu bomo eksperimentirali s kulturno spremembo, njeno vsakodnevno primernostjo in bomo drug drugemu pripovedovali o tem, kaj vse se lahko spremeni, če jo kulturni preobrat sprejmemo.

Prijava na spletu: https://www.pfarrgemeinderat.at