Pfarre / Fara

Maria Elend/Podgorje

Filialkirche

Filialkirche St. Oswald | Podružnična cerkev v Šentožboltu

Patrozinium: Hl. Oswald | sv. Ožbolt

Die Kirche in St. Oswald liegt an der Drau. Sie stammt aus der Zeit um 1520. Zu dieser Filialkirche gehören die ältesten Statuen der Umgebung, die jetzt in der Sakristei der Pfarrkirche verwahrt werden: Maria mit dem Kinde (um 1340), eine kleine Statue des hl. Oswald (um 1415) und eine große Statue des hl. Oswald (um 1510).

Foto: Ulrich Kassl
Foto: Ulrich Kassl

V Št. Ožboltu je cerkev omenjena že leta 1267, sedanja pa je nastala okoli leta 1520 in je bila temeljito restavrirana v letih 1947/48, leta 2003 pa je cerkev dobila nov tlak. Iz šentožboltske cerkve so tudi najstarejši ohranjeni kipi iz okolice: Marija z Jezusom (okoli leta 1340), kip sv. Ožbolta (okoli leta 1415) in večji kip sv. Ožbolta, ki je delo beljaške delavnice (okoli leta 1510). Kipi niso več v cerkvi, pač pa so varno shranjeni.