Pfarre / Fara

Maria Elend/Podgorje

Filialkirche

Filialkirche St. Oswald | Podružnična cerkev v Šentožboltu

Patrozinium: Hl. Oswald | sv. Ožbolt

Die Kirche in St. Oswald liegt an der Drau. Sie stammt aus der Zeit um 1520. Zu dieser Filialkirche gehören die ältesten Statuen der Umgebung, die jetzt in der Sakristei der Pfarrkirche verwahrt werden: Maria mit dem Kinde (um 1340), eine kleine Statue des hl. Oswald (um 1415) und eine große Statue des hl. Oswald (um 1510).

Foto: Ulrich Kassl
Foto: Ulrich Kassl

V Št. Ožboltu je cerkev omenjena že leta 1267, sedanja pa je nastala okoli leta 1520 in je bila temeljito restavrirana v letih 1947/48, leta 2003 pa je cerkev dobila nov tlak. Iz šentožboltske cerkve so tudi najstarejši ohranjeni kipi iz okolice: Marija z Jezusom (okoli leta 1340), kip sv. Ožbolta (okoli leta 1415) in večji kip sv. Ožbolta, ki je delo beljaške delavnice (okoli leta 1510). Kipi niso več v cerkvi, pač pa so varno shranjeni.

Gottesdienste / Bogoslužja

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Donnerstag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | sveta maša

Freitag, 08.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Anbetungstag: Heilige Messe | celodnevno češčenje: sveta maša

Freitag, 10.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Anbetungstag: Heilige Messe | celodnevno češčenje: sveta maša

Freitag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Anbetungstag: Heilige Messe | celodnevno češčenje: sveta maša

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrFilialkirche St. Oswald | Podružnična cerkev v Šentožboltu

Heilige Messe in St. Oswald | sveta maša v Šentožboltu

Freitag, 18.00 Uhr

Heilige Messe zum Hochfest Heiligstes Herz Jesu | sveta maša na praznik Srca Jezusovega

Samstag, 10.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Firmung | sveta birma

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Freitag, 17.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Gebetsstunde (Herz-Jesu), anschließend Heilige Messe | molitvena ura (Srce Jezusovo), nato sveta maša

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrFilialkirche St. Oswald | Podružnična cerkev v Šentožboltu

Heilige Messe in St. Oswald | sveta maša v Šentožboltu

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Sonntag, 10.00 UhrBergkapellen | Gorski kapelici

Heilige Messe bei der Bergkapelle | sveta maša pri gorski kapelici

Annakirchtag | Anino žegnanje

Annakirchtag | Anino žegnanje

Sprachen:
DeutschSlovensko

Mittwoch, 16.00 UhrBergkapellen | Gorski kapelici

Heilige Messe bei der Bergkapelle | sveta maša pri gorski kapelici

Hl. Joachim u. Anna | sv. Joahim in Ana

Hl. Joachim u. Anna | sv. Joahim in Ana

Sprachen:
DeutschSlovensko

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Freitag, 17.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Gebetsstunde (Herz-Jesu), anschließend Heilige Messe | molitvena ura (Srce Jezusovo), nato sveta maša

Sonntag, 10.00 UhrFilialkirche St. Oswald | Podružnična cerkev v Šentožboltu

Heilige Messe in St. Oswald | sveta maša v Šentožboltu

Oswaldikirchtag | žegnanje

Oswaldikirchtag | žegnanje

Sprachen:
DeutschSlovensko

Dienstag, 18.00 UhrFilialkirche St. Oswald | Podružnična cerkev v Šentožboltu

Heilige Messe in St. Oswald | sveta maša v Šentožboltu

Sonntag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Vorabendmesse | predvečerna maša

Dienstag, 08.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | sveta maša

Das Hochfest der Mariä Aufnahme in den Himmel | Praznik vnebovzetja Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Dienstag, 09.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | sveta maša

Das Hochfest der Mariä Aufnahme in den Himmel | Praznik vnebovzetja Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Dienstag, 10.00 UhrBergkapellen | Gorski kapelici

Heilige Messe bei der Bergkapelle | sveta maša pri gorski kapelici

Das Hochfest der Mariä Aufnahme in den Himmel | Praznik vnebovzetja Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Dienstag, 10.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | sveta maša

Das Hochfest der Mariä Aufnahme in den Himmel | Praznik vnebovzetja Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Dienstag, 11.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe anschließend Marienlitanei | sveta maša, nato pete litanije

Das Hochfest der Mariä Aufnahme in den Himmel | Praznik vnebovzetja Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Freitag, 17.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Gebetsstunde (Herz-Jesu), anschließend Heilige Messe | molitvena ura (Srce Jezusovo), nato sveta maša

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Freitag, 08.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | sveta maša

Das Fest Mariä Geburt | Praznik rojstva Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Freitag, 09.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | sveta maša

Das Fest Mariä Geburt | Praznik rojstva Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Freitag, 10.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | sveta maša

Das Fest Mariä Geburt | Praznik rojstva Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Freitag, 10.00 UhrBergkapellen | Gorski kapelici

Heilige Messe bei der Bergkapelle | sveta maša pri gorski kapelici

Das Fest Mariä Geburt | Praznik rojstva Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Freitag, 11.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe anschließend Marienlitanei | sveta maša, nato pete litanije

Das Fest Mariä Geburt | Praznik rojstva Device Marije

Sprachen:
DeutschSlovensko

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrFilialkirche St. Oswald | Podružnična cerkev v Šentožboltu

Heilige Messe in St. Oswald | sveta maša v Šentožboltu

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Sonntag, 08.30 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša

Dienstag, 18.00 UhrPfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Heilige Messe | Sveta maša