Pfarre / Fara

St. Egyden an der Drau/Št. Ilj ob Dravi

14. Juli:  Pfarrfest - Naš farni praznik

Unser Pfarrfest am 14. Juli
Naš farni praznik

Wer sich um Gemeinschaften kümmert, der spürt, dass es schwieriger geworden ist, ganz gleich um welche Gemeinschaften es auch geht, sie lebendig zu halten. Davon war am Pfarrfest in St. Egyden/Št. Ilj an diesem Sonntag nichts zu verspüren.

Unser herzlicher Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben: dem Seelsorger Gregor, den Chören, den Ministranten, den Lektoren, den Köchen, der FF St. Egyden, der Landjugend und allen, die den Nachmittag so gesellig gestaltet haben.

In der voll besetzten Kirche zelebrierte Pfarradministrator Gregor Šemrl, in Vertretung vom Ortspfarrer Janko Krištof, die Hl. Messe, die vom Kirchenchor, dem Männerquartett und Jožko & Maria musikalisch umrahmt wurde.
Mitglieder der Pfarrgemeinde trugen das Kyrie und die Fürbitten vor, in denen auch sehr kritisch auf die derzeitige Situation in der katholischen Kirche eingegangen wurde. Dass die Probleme nicht in den Ortspfarren liegen, das hat die Pfarrgemeinschaft bei diesem Pfarrfest bewiesen. Die Probleme in der Kärntner katholischen Kirche liegen bei der Selbstherrlichkeit einzelner Personen in ihrer erhabenen kirchlichen Funktion und bei der Obrigkeit in Wien und in Rom. Wenn es im 21. Jahrhundert nicht möglich ist, Transparenz und Offenheit einzufordern, dann sind viele katholischen Würdenträger fehl am Platz. Gerade jetzt sollten und dürfen wir als getaufte Christen keineswegs davonlaufen, sondern uns ganz bewusst in unsere Pfarrgemeinschaft einbringen.

Für den Pfarrgemeinderat
Maria Happe-Schütz
*

Prav prijetno je zaznati, kako se mnogi farani angažirajo pri pripravah in izvedbi najrazličnejših farnih prireditev. Tako tudi pri našem farnem prazniku, 14. julija.

Iskrena zahvala velja vsem, ki so karkoli prispevali k odličnemu uspehu tega našega vsakoletnega, zdaj že tradicionalnega praznika: dušnemu pastirju gd. Gregorju Šemrlu kot župnijskemu upravitelju v zastopstvu našega župnika gd. Janka Krištofa, trem zborom: cerkvenim pevcem, moškemu kvartetu ter duetu Jožko & Maria, ki so glasbeno oblikovali bogoslužje, ministrantom, lektorjem, kuharjem, gasilcem, podeželski mladini pa tudi vsem tistim, ki so vnesli svoje talente k dobremu vzdušju in razpoloženju.

Med sv. mašo so se naše prošnje na kritičen način dotaknile tudi trenutne situacije napetosti in nezadovoljstva v koroški katoliški Cerkvi. Problemi niso nastali in ne nastajajo v posameznih farah, temveč so rezultat odločitev vzvišenih cerkvenih dostojanstvenikov, ki še vedno zastopajo hirarhični sistem vodenja Cerkve. V 21. stoletju pač ni več mogoče ignorirati upravičenih pomislekov in prošenj vernikov, ki sta jim dobro in prihodnost koroške Cerkve pri srcu.