Pfarre / Fara

Maria Elend/Podgorje

Sozialaktion mit den Firmlingen | Akcija zbiranja potrebščin z birmanci

Foto: P.  P.
Foto: P. P.

Am Samstag, dem 23. April wurde mit den Firmlingen vor dem Spar-Geschäft in St. Jakob die Aktion »Kilo gegen Armut« durchgeführt. In diesen Stunden konnten sechs vollgefüllte Einkaufswagen gesammelt werden.

Wir danken allen Spendern und vor allem den Firmlingen für das Mittun, das auch ein Werk der Barmherzigkeit ist.

Nach der Aktion feierten wir gemeinsam in unserer Pfarrkirche in Maria Elend die Vorabendmesse, den unser Aushilfsseelsorger Michael Johan leitete. Mit den neuen geistlichen Liedern verschönern wir den Gottesdienst und brachten Hoffnung und Freude in die Kirche.

Foto: P.  P.
Foto: P. P.

Birmanke in birmanci iz Podgorij v Rožu so se tudi letos vključili v akcijo »Kilogram proti revščini«, ki jo izvaja youngCaritas.

Ob sončnem in toplem vremenu so 23. aprila zbrali za šest nakupovalnih vozičkov izdelkov, ki so bili potem odpeljani na mesto za izdajo živil »LEA« v Celovec.Birmanke in birmanci so navdušili s svojo pripravljenostjo tudi na ta način služiti najbolj odrinjenim v družbi.

Foto: P.  P.
Foto: P. P.

Zvečer pa smo v farni cerkvi praznovali predvečerno mašo. Duhovnik Joham, ki pomaga v naši fari, nas je s sodobnimi krščanskimi pesmimi animiral, da so skupaj z našimi glasovi zapela tudi naša srca.