Pfarre / Fara

Maria Elend/Podgorje

Mariä Himmelfahrt in Maria Elend | Velika gospojnica v Podgorjah

Feiern unter besonderen Maßnahmen | Praznovanje pod posebnimi pogoji

Foto: P. P.
Foto: P. P.

Heuer feierten wir den großen Frauentag in der Wallfahrtspfarre Maria Elend unter besonderen Maßnahmen. Wie schon bekannt ist, gelten bei den Gottesdiensten auch im Monat August besondere Maßnahmen wegen der Krankheit Covid-19. Deshalb trafen wir in der Pfarre Maria Elend in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental und vielen dazu einbezogenen Institutionen die Entscheidung unseren Wallfahrtstag zu beschränken und nur die heiligen Messen zu erlauben.

Wegen des Verzichts der Stände auf der Straße und auf den Parkplätzen konnten wir alle Hl. Messen vor der Wallfahrtskirche unter den Linden im Freien feiern. Auch bei den Bergkapellen feierte man die Heilige Messe draußen vor der kleinen Bergkapelle. Für die Wallfahrerinnen und Wallfahrer wurde mit den so organisierten Heiligen Messen auch für genügend Distanz untereinander gesorgt und somit entfiel die Pflicht, Mund-/Nasenschutz zu tragen. Auch die Marienlitaneien wurden im Freien gesungen.

Foto: P. P.
Foto: P. P.

Zu allen Heiligen Messen sind etwa die Hälfte weniger Gläubige als normalerweise gekommen. Sie konnten nach den Heiligen Messen in den zwei Gasthäusern, die beschränkt in Betrieb waren, auch die Kirchtagsuppe und Wallfahrtsmittagessen genießen.

Am Ende können wir unter dem Strich sagen, dass unser Wallfahrtstag auch heuer einen guten Verlauf nahm. Wir erwarten jetzt schon den nächsten Wallfahrtstag, der zu Mariä Geburt am 8. September stattfindet – auch Sie sind an diesem Tag herzlich eingeladen, zu unserer Maria zu kommen!

Foto: P. P.
Foto: P. P.

Letošnje leto smo se o poteku praznika velike Gospojnice v fari Podgorje zaradi koronavirusa spraševali že od vigredi dalje. Po dobri pripravi in ob sestanku s predstavniki tržne občine Šentjakob v Rožu in drugih institucij smo videli, da se bo dogodek letos na področju gostinske ponudbe precej omejil. V skrbi za zdravje prisotnih smo se odpovedali stojnicam. Na podlagi tega smo se odločili tudi, da bodo vse maše in tudi pete litanije organizirane na prostem, v parku pred cerkvijo. Spoved je bila možna v sobi v župnišču.

Na roko nam je šlo tudi vreme, saj je bilo po deževni noči rahlo hladneje in vsaj prvi dve maši tudi brez vročega sonca. Romarji so v za polovico manjšem številu kakor druga leta napolnili stole in klopi, ki so bili postavljeni za njih. Lahko bi rekli, da so bile letošnje maše še bolj podoživete, saj se je z zadostno medsebojno razdaljo in dovolj prostora za vse prisotne lahko vsakdo, ki je prišel, udeležil svete maše.

Foto: P. P.
Foto: P. P.

Tudi pri gorskih kapelicah je veljalo podobno, saj je bila maša na prostem pred manjšo kapelico.

Po mašah so se verniki strpno in ob zgledni organizaciji gostišč lahko okrepčali s praznično kislo juho in kosilom.

Posebna zahvala za lepo doživete maše velja posebno gospodu Steyskallu za ozvočenje in gospodu Saši Kasslu za igranje na harmonij.