Pfarre / Fara

Waidisch/Bajdiše

Misel na 3. velikonočno nedeljo

Jezus je z nami, vsak dan našega življenja.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Ribolov in obed z Vstalim (Sigi Köder, Bidler der Bibel)

Jezus je z nami, vsak dan našega življenja. Tudi tam, kjer smo potrti in brez upanja. Prav v teh dneh. On nas čaka kot učence ob Tiberijskem jezeru, ki pri ribolovu niso bili uspešni.

Tudi danes je z nami pri obedu v naših družinah, razodeva se nam povsod tam, kjer smo odprti za njega.

S sliko o današnjem evangeliju (ribolov in obed z Vstalim – Sigi Köder, Bilder der Bibel)

vam želim lepo tretjo velikonočno nedeljo.

Jesus ist mit uns, jeden Tag unseres Lebens. Auch wenn wir bedrückt und ohne Hoffnung sind. Gerade in diesen Tagen. Er wartet auf uns wie die Jünger am Tiberiassee, die beim Fischfang erfolglos waren. Auch heute ist er beim Mahl in unseren Familien, er zeigt sich überall dort, wo wir für ihn offen sind. Mit dem Bild zum heutigen Evangelium wünsche ich Euch einen schönen 3. Ostersonntag.