Pfarre / Fara

Waidisch/Bajdiše

Pfarre Waidisch - fara Bajdiše

Kirche in Waidisch (Gotthardt)
Kirche in Waidisch (Gotthardt)

Aus der Kirchenchronik

Der Stifter und Erbauer der Kirche in Waidisch, die dem heiligen Anton von Padua geweiht ist, ist der Hammerwerksbesitzer Ignaz Jakob Hubmershofen von Silbernagel. Die Kirche wurde am 28. August 1781 vom letzten Viktringer Abt Konstantin Rabitsch eingeweiht. Sie ist ein Barockbau, 16 Meter lang und 8 Meter breit Am Hauptaltar ist das Bild des hl. Anton von Padua. Der Kreuzweg stammt aus dem Jahr 1823. Über dem Kirchenportal befinde sich das Wappen der Barone von Silbernagel.

Ignaz von Silbernagel verpflichtete sich zur Zahlung von jährlich 40 Gulden an den dort anzustellenden Geistlichen und deponierte deshalb am 1. August 1788 eine Staatsobligation, lautend auf 1500 Gulden. Der Staat bewilligte mit Gubernialerlass vom 21. Februar 1788 einem Jahresgehalt von 60 Gulden aus dem Religionsfonds, so dass der Priester ein Jahresgehalt von 100 Gulden hatte.

Bajdiška cerkev (Gotthardt)
Bajdiška cerkev (Gotthardt)

Bajdiška cerkvena kronika

Ustanovitelj in graditelj cerkve na Bajtišah, ki je posvečena sv. Antonu Padovanskemu, je bil lastnik fužine Ignaz Jakob Hubmershofen von Silbernagel. Cerkev je bila posvečena 28. avgusta 1781, posvetil pa jo je zadnji vetrinjski opat Konstantin Rabitsch.

Cerkev je baročna stavba z dolžino 16 m in širino 8 m. Na glavnem oltarju imamo podobo sv. Antona Padovanskega. Podobe križevega pota izvirajo iz leta 1823. Nad cerkvenim portalom je nameščen grb baronov von Silbernagel.

Ignaz von Silbernagel je tudi skrbel za oskrbo dušnega pastirja. Zavezal se je, da bo letno plačeval po 40 guldnov tam umeščenemu duhovniku in je zato 1. avgusta 1788 deponiral državno obligacijo, ki se je glasila na 1.500 guldnov. Država je odobrila z gubernijsko listino 21. februarja 1788 letno plačo v višini 60 guldnov iz verskega fonda, tako da je imel duhovnik letno na voljo 100 guldnov.