Pfarre / Fara

Waidisch/Bajdiše

Farno življenje na Bajdišah pod vplivom virusa

Das Leben der Pfarre Waidisch in Zeiten des Coronavirus

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)

Farno življenje na Bajdišah

Po navadi je farno življenje na Bajdišah še kar pestro in ker so vedno spet vključeni tudi otroci, polno življenja. Od vsega tega smo se morali v letošnjem letu žal posloviti. Po trikraljevski akciji bi bil po liturgičnem koledarju na vrsti praznik luči – svečnica. Priprave z otroki so bile v polnem teku, pa nam je 2. februarja načrte podrlo slabo vreme in v višini tudi sneg. Pot do cerkve je za veliko ljudi postala zaradi slabih razmer nemogoča. Tako da se je nas v cerkvi na ta dan zbrala le majhna skupina vernikov, brez otrok, brez otroškega petja.

Na začetku marca pa se je tudi pri nas pojavil koronavirus, ki nam je zaenkrat radikalno spremenil naš vsakdan.

Po restriktivnih uredbah države je tudi koroška Cerkev sledila tem ukrepom. Tako se je naenkrat tudi javno cerkveno življenje v fari radikalno ustavilo. Javne maše so bile prepovedane in tako tudi vsaka praznovanja in srečanja v cerkvi in zunaj nje. Vsakoletni družinski postni dan, postna juha, otroški križev pot, priprava z otroki na veliki četrtek praznovanje velike noči, vse to je v letu 2020 izpadlo.

Kako naprej, vsi skupaj ne vemo. Upam, da bo se bomo lahko kmalu spet vrnili k normalnosti. Prepričan pa sem, da bo ta kriza ostrila pogled na naš življenjski vsakdan tudi še v prihodnosti.

Želim vsem bralcem vse dobro.

Das Leben der Pfarre Waidisch in Zeiten des Coronavirus

In der Regel ist das Pfarrleben in Waidisch vielfältig und bunt, da Kinder in die Feiern immer wieder eingebunden werden. Von dieser Buntheit mussten wir uns in diesem Jahr schon früh verabschieden. Nach der Dreikönigsaktion wäre das Fest Maria Lichtmess im liturgischen Kalender, die Vorbereitung mit den Kindern war in vollem Gange. Starker Regen und Schneefall verhinderten vielen Gläubigen die Teilnahme an dieser Feier. Gefeiert wurde ohne Kinder und deren Gesang.

Am Beginn des Monats März erfasste auch uns das Virus und änderte radikal unseren Alltag.

Nach den strikten Regelungen des Staates folgte auch die Kärntner Kirche diesen Verordnungen. Auf einmal stand das öffentliche Leben in der Pfarre still. Messen mit Beteiligung der Gläubigen wurden nicht mehr erlaubt, das Treffen der Menschen zu religiösen Feiern in der aber auch außerhalb der Kirche ist nicht mehr möglich. Der jährliche Familienfasttag mit der Fastensuppe, der Kinder Kreuzweg, die Feiern in der Karwoche und das Osterfest fallen in diesem Jahr der Epidemie zum Opfer.

Wie nun weiter? Niemand weiß es. Ich hoffe, wir können bald zur Normalität zurückkehren. Jedoch bin ich überzeugt, dass sich unsere Sichtweise auf das Leben danach doch ändern wird.

Ich wünsche allen alles Gute

Hermann Kelich