Pfarre / Fara

St. Veit im Jauntal/Št. Vid v Podjuni

25. MISIJONSKA TOMBOLA / 25. MISSIONSTOMBOLA

za lepšo bodočnost - für eine bessere Zukunft

25. misijonska tombola – ravno v letu, ko je naše društvo vstopilo v 25. obletnico delovanja, se svet in razmere odvijajo popolnoma drugače, kot bi si marsikdo mislil. Pa vendar nas to ni odvrnilo od tega, da se kot društvo spomnimo naših začetkov in kljub vsemu izpeljemo misijonsko tombolo. Na drugačen, razmeram prilagojen način.

Kot vsako leto, so se lahko sodelujoči potegovali za skoraj tisoč manjših in približno petdeset večjih nagrad. Predžrebanje je potekalo v soboto, 7. novembra, glavno žrebanje, ki ga je bilo mogoče spremljati preko prenosa v živo, pa 8. novembra 2020 ob 14.30 v župnijski cerkvi v Šentprimožu v Podjuni. Tombolo je letos moderirala odbornica Delia Stern, za brezhibno tehnično izvedbo pa je v ozdaju skrbel Michael Stern. Pri žrebanju sta Delii pomagala Lara Wakounig in Leon Pingist, iz bobna pa sta številke vlekla najmlajša pomagača Johannes in Laura Brodnig.

Glavne nagrade, kupona v vrednosti 1.000 € za počitniški oddih v termah v Avstriji, se je razveselil Julijan Stern.

V društvu smo izredno hvaležni, da smo misijonsko tombolo lahko izvedli – zaradi otrok in mladih, predvsem pa družin v Angoli, ki so se zaradi posledic koronavirusa znašli v težkih razmerah. »Za sestre v Angoli je izvedba misijonske tombole spodbuda, da v teh negotovih časih še naprej nudijo podporo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.« (H. Rosenzopf)

V okviru tombole smo zbrali ca. 16.500 €, ki jih bomo izročili sestram za njihove izobraževalne programe v Bengueli in na ljudski šoli v Quitili.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za izkazano podporo v okviru tombole in se veselimo priložnosti za skupno praznovanje sedaj že tradicionalne misijonske tombole.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Es sollte eine feierliche Missionstombola werden, die das 25. Jubiläumjahr unserer Tätigkeit für Angola einleitet. Die Pandemie hat jedoch einiges verändert. Etwas Besonderes ist die Tombola dann doch geworden: erstmals wurde sie live gestreamt und war von Zuhause aus zu verfolgen. Somit konnten wir eine „coronakonforme“ Missionstombola durchführen und uns als Verein trotz der Umstände an den Beginn unserer Tätigkeit zurückerinnern.

Am Vortag der Hauptverlosung, den 7. November, wurden fast 1000 kleine Preise verlost. Die Verlosung der ca. 50 Hauptpreise folgte am 8. November um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Primus. Die Tombola wurde erstmals von Vorstandsmitglied Delia Stern moderiert. Die technische Durchführung ermöglichte uns Michael Stern. Weitere Helferinnen und Helfer waren Lara Wakounig und Leon Pingist, Johannes und Laura Brodnig, sowie Gabriel Preinig.

Der Hauptpreis, der an Julijan Stern ging, war ein Thermengutschein im Wert von 1.000€, der in ganz Österreich einlösbar ist.

Wir sind dankbar, dass wir die Missionstombola trotz allem durchführen konnten - vor allem für die Kinder, Jugendlichen und Familien in Angola, die aufgrund der Coronapandemie schwierige Zeiten erleben. „Für die Schwestern in Angola ist die Missionstombola ein Ansporn, in dieser unsicheren Zeit auch weiterhin diejenigen zu unterstützen, die ihre Hilfe am meisten benötigen.“ (H. Rosenzopf) Im Rahmen der Tombola wurden rund 16.500 € gesammelt, die den Schwestern für ihre Bildungsprojekte in Benguela und Quitila zugutekommen werden.

Wir bedanken uns bei allen, die uns in jeglicher Weise unterstützt haben und freuen uns schon jetzt auf die nächste Tombola, die wir wieder gemeinsam feiern werden.

Von: Iniciativ Angola