Pfarre / Fara

St. Veit im Jauntal/Št. Vid v Podjuni

100-letnica papeževe misijonske družbe – 100 Jahre päpstliche Missionswerke

Samostanjska cerkev Dobrla vas - Stiftskirche Eberndorf

23. oktobra 2022 je papeževa misijonska družba, kratko Missio, vabila na jubilejno praznovanje ter slavnostno mašo v samostansko cerkev v Dobrlo vas. Povabljen je bil tudi naš cerkveni zbor, ki se je z veseljem odzval vabilu domačega župnika in škofijskega ravnatelja Missio Hanzeja Rosenzopfa. Naša fara je preko društva IniciativAngola neposredno povezana z misijonskim delom. Samostanska cerkev v Dobrli vasi je bila zelo dobro obiskana. Jubilejno praznovanje so sooblikovali: cerkveni zbor iz Dobrle vasi, Katschtaler Sängerrunde, mladinski zbor Danica, cerkveni zbor Gorotan, ter naš cerkveni zbor. Med drugim sta govorili sestri iz Vernbernškega samostana, ki sta opisali misijonsko delo v Avstriji kot tudi v Afriki, kot tudi Mira Kofler, ki je leta 2019 kot prostovoljka preko društva IniciativAngola, bila v Angoli.

Slavnostno mašo je vodil škof Jože Marketz, ki se je šele dan prej vrnil z obiska Ugande in je priznal, da je preklop iz afriškega načina življenja nazaj v domačega težek. Posebno se je zahvalil vsem številčno prisotnim ministrantom in sodelujočim zborom. V pridigi je opisal delo misijonov, hvaležnost ljudi v državah, kjer misijoni delujejo, ter o napačni sliki misijoniranjev v zahodnem svetu. Izpostavil je delo Hanzeja Rosenzopfa, ki kot škofijski ravnatelj aktivno dela z mladimi in jim preko društva IniciativAngola nudi možnost doživeti duh misijonskega dela. Zahvalil se je tudi Jožetu Kopeinigu, ki je zgradil mrežo dobrodelnosti za misijonarje po vsem svetu.

Am 23. Oktober 2022 feierten die päpstlichen Missionswerke, kurz Missio, 100-jähriges Bestehen und lud zur Jubiläumsfeier samt Festgottesdienst in die Stiftskirche Eberndorf. Auch unser Kirchenchor nahm daran teil – nicht zuletzt ist unser Pfarrer, Hanzej Rosenzopf, Diözesandirektor der Missio ist. Weiter ist unsere Pfarre durch den Verein IniciativAngola unmittelbar mit Missionsarbeit verbunden. Fünf Chören gestalteten die Jubiläumsfeier mit: Kirchenchor aus Eberndorf, Katschtaler Sängerrunde, Jugendchor Danica, Kirchenchor Gorotan und unser heimischer Kirchenchor.

Verschiedenste Personen erzählten von ihren Erlebnissen bei ihren missionarischen Tätigkeiten. Für den Verein IniciativAngola erzählte Mira Kofler über ihre Eindrücke, die sie bei ihrem Freiwilligeneinsatz 2019 in Angola mitgenommen hat.

Den Festgottesdienst feierte Bischof Josef Marketz, der erst am Vorabend aus Uganda heimkehrte und seine ganz frischen Erlebnisse teilte. Der Gottesdienst endete mit dem gemeinsamen und feierlich gesungenem Lied Großer Gott wir loben dich.

Poročilo - Bericht: Miro Wakounig