Pfarre / Fara

Schwabegg/Žvabek

Jedes Jahr wieder von Neuem • Vsako leto vedno z nova

Termine der Erstkommunionvorbereitung 2024 • Termini priprave na prvo obhajilo 2024

„Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Joh 8,12 EÜ 1980

Für die Erstkommunionsvorbereitung, wie immer in bewährten Händen von Edith Micheu BEd BA, wurde heuer das Motto: „Jesus ist das Licht der Welt“ gewählt. Die Vorstellungsmesse, zelebriert von Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik, war bestens abgestimmt auf Kinder, Eltern und Großeltern und so mancher Messbesucher erinnerte sich an seine eigene Erstkommunion. Stolz zeigte unser Herr Pfarrer das ihm geschenkte Bild von seiner ersten Erstkommunion bei uns in Schwabegg im Jahre 2016 und auch ein Taufkleid aus pfarrlichen Besitz, welches er auf Wunsch den Täuflingen zur Verfügung stellt. So war die Aufregung bei den fünf Erstkommunionskindern gut zu spüren, denn am 2. Fastensonntag, den 25.02.2024, standen sie zum 1. Mal im Mittelpunkt: zu Beginn der Hl. Messe bekundeten sie ihre Bereitschaft für die Erstkommunionvorbereitung mit ihrem „Hier bin ich! Tukaj sem“, lasen die Fürbitten und beim „Vater unser - Oče naš“ standen sie im Halbkreis um den Altar versammelt. Vor dem Altartisch stand eine große gelbe Sonne mit den Bildern der Erstkommunionkinder drauf.

Bis zur Erstkommunion vergeht noch einige Zeit, da kommt noch einiges auf die Kinder zu: Brotbacken in Berg ob Leifling, Kreuze gestalten im Pfarrhof und Besichtigung der Pfarrkirche Neuhaus. Auch das gemeinsame Palmbuschen binden im Pfarrhof Neuhaus steht auf dem Programm und da Julian Pistotniks Mama ihre Wurzeln in Tirol hat, hat sie sich bereiterklärt eine dort übliche Palmlatte zu binden, worauf wir sehr neugierig sind. Es folgen der Kreuzweg am Karfreitag, eine Maiandacht in der Pfarrkirche Schwabegg und eine Wanderung zur Filialkirche Luzia mit einer Andacht und kleinen Jause vor Ort.

Die Kinder der Volksschule Neuhaus mit Direktor Daniel Košutnik haben die Hl. Messe mit vielen beschwingten Liedern musikalisch mitgestaltet, was immer ein besonderes Highlight ist. Am Ende wurden noch selbstgestaltete Gebetszettel von den Erstkommunionkindern ausgeteilt, mit denen sie das begleitende Gebet erbitten. Dank gilt der Leitung der Schule, den Lehrerinnen, insbesondere der Religionslehrerin, sowie allen Mitschülerinnen und Mitschüler, dass sie die „Kleinen“ bei diesem Schritt zur Erstkommunion begleiten werden. Ein herzliches Vergelts Gott auch an Edith Micheu für ihre hervorragende Vorbereitung und einfühlsame Leitung der Kinder, an denen wir gesehen haben, wie sehr sie ihre Frau Religionslehrerin lieben. Ja… ein perfekt geplantes Fest, wenn von der Obfrau nicht die Messpässe vergessen worden wären. Mit einem Sprint zum Auto und zurück waren die Pässe da und konnten von Pfarrer Mag. Golavčnik unterzeichnet und an die Erstkommunionskinder ausgeteilt werden. Jedes Jahr wieder von Neuem und wieder auch anders und schön, beginnt die Erstkommunionvorbereitung. Möge es noch viele solche bestärkende gemeinschaftliche Begegnungen geben.

Vsako leto vedno z nova

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Versammelt um den Altar • Zbrani okrog oltarja (Foto: Pfarrarchiv Schwabegg- Žvabek)

Sveti papež Pij X. (umrl 1914) je za svoje pontifikalno geslo izbral besede apostola Pa­vla »Vse prenoviti v Kristusu« (Ef 1,10). Te be­sede je vzel zelo zares in začel prenovo Cerkve na mnogih ravneh. Najbolj je morda znan po svojih spodbudah, da naj bi verniki redno, po možnosti vsak dan, hodili k sveti maši in pre­jemali sveto obhajilo. Leta 1906 je izdal odlok, naj otroci pristopijo k prvemu svetemu obhaji­lu takoj, ko znajo razločevati navaden kruh od posvečenega. Psihološka veda je temu odloku dala znanstveno podlago in določeno je bilo, naj otrok pristopi k prvemu obhajilu takoj, ko zna razločevati med domišljijo in resničnostjo, to je okrog šestega leta starosti. Seveda pa je odlok prišel v času, ki ga danes opisujemo kot »čas krščanskega socialnega okolja«. Kateheze v današnjem smislu takrat še ni bilo in zato tudi sveti oče ni opredelil, kaj vse naj bi otrok pred prejemom zakramenta svetega obhajila moral znati.1

Danes poteka priprava na zakrament svetega obhajila na treh ravneh: v šoli med poukom verouka, v župniji pri določenih skupnih terminih, ki se ozirajo po cerkvenem letu, ter v družini, kjer eni več in drugi manj se soočajo s tem zakramentom cerkve. Najboljša priprava je v tem, če tako otroci kakor tudi starši jemljejo to zadevo zares in izrabijo kot edinstveno priložnost, da je družina n.pr. od nedeljah skupaj pri sveti maši v cerkvi in potem doma pri skupnem kosilu. Vsako leto vedno z nova pa je začetek priprave predstavitvena maša v tej fari, kjer ne bo praznovanja svetega obhajila. Letošnji peti prvoobhajanci pretežno pridejo iz suške fare, samo eden je iz Žvabeka. Zaradi tega bo letos praznovanje prvega obhajila sredi junija v farni cerkvi na Suhi. Predstavitveno mašo na 2. postno nedeljo, dne 25.02.2024, je v šoli dobro pripravila veroučiteljica Edith Micheu BEd BA iz Žvabeka. Glasbeno izvrstno pripravil pa je celotni šolski zbor novi ravnatelj suške ljudske šole Daniel Košutnik. Na koncu svete maše pa so prvoobhajanci še razdelili molitvene lističe, kjer so prosili za spremljajočo molitev v času priprave. Farani so radi segli po teh lističih, tako se povezuje mlado s stalnim farnim občestvom. Marsikateri pa je na koncu priprave tudi od kakega farana, ki je za obhajanca molil, tudi dobil kako darilo.

Danes je praznik prvega obhajila velik praznik družine, posebno pa še krstnih botrov, ki spremljajo mladega človeka k tem drugemu zakramentu uvanjanja v cerkev. Pri tem je treba paziti, da otroku na koncu priprave podarimo starosti primeren dar, da ga ne »pohujšamo«. Če nekdo pri osmih letih kupi darilo, ki je zanj neprimerno (n.pr. drag telefon, računalnik, tablico), je darilo izgubilo svoj čar in namen. Smisel tega praznika vidimo bolj v nematerialnih darovih, n.pr. da si družina ali botri vzamejo čas za prvoobhajanca in mu podarijo družinski izlet, romanje, gledališko predstavo, stroške počitniškega tabora ipd., torej dar, kjer bo otrok nekaj prijetnega in lepega doživel skupaj z njimi. Vsekakor ne bosta odveč še Sveto pismo in rožni venec, saj oboje izginja v družinah. Prejem zakramentov je pravzaprav zelo intimen družinski dogodek in prav tako bi moralo biti praznovanje v krogu ljudi, ki otroka spremljajo na poti odraščanja. Tega pa smo že doživeli v nabito polni farni cerkvi pri tej predstavitveni maši.1

MU, MG

1: Cerkev danes. Revija za pastoralo in evangelizacijo. Tema: Prvo obhajilo. 2/2023.