Pfarre / Fara

Schwabegg/Žvabek

Dreitägige Dekanatswallfahrt nach Südtirol • Tridnevno dekanijsko romanje na Južno Tirolsko

Vom Montag, 28.08. bis Mittwoch, 30.08.2023 fand eine beeindruckende Dekanatswallfahrt nach Südtirol statt. Aus den sechs Pfarren des Dekanates Bleiburg/ Pliberk nahmen gemeinsam mit einigen Teilnehmern aus dem Nachbardekanat Eberndorf/ Dobrla vas an die 60 Pilgerinnen und Pilger an dieser Dekanatswallfahrt teil. Großer Dank gilt Vizedechant Konsistorialrat und Bezirksfeuerwehrkurat Pfarrer Mag. Slavko Thaler aus St. Michael ob Bleiburg, der diese Dekanatswallfahrt wieder mustergültig organisiert hat. Er schafft es auch immer wieder vor Ort Menschen zu finden, die das kirchliche und gesellschaftliche Leben der bereisten Orte hervorragend und lebensnah vorstellen.

Aus der Pfarre Schwabegg- Žvabek nahmen neben Pfarrvorsteher Geistlicher Rat Mag. Michael Golavčnik auch Pfarrgemeinderatsobfrau Martina Urban vlg. Mudl aus Oberdorf und Frau Slavka Kaiser vlg. Zechner aus Unterdorf daran teil. Allen hat es sehr gefallen. Ein ausführlicher Bericht findet sich auf der Pfarrhomepage der Pfarre Neuhaus- Suha.

Tridnevno dekanijsko romanje na Južno Tirolsko

Romarji iz dekanije Pliberk z nekaterimi gosti iz dekanije Dobrla vas so tri dni spoznavali cerkveno življenje ter znamenitosti te dežele na prehodu iz severa na jug med Avstrijo in Italijo. Južna Tirolska je kljub gorskemu svetu dežela grozdja in sadja, skoraj vsako pobočje je obdelano. Na podeželju stanuje nemška narodna skupnost, ki tvori v deželi skoraj dvotretinski večino prebivalstva (ok. 320.000), zadnja tretjina pa je italjanska narodna skupnost, ki stanuje predvsem v mestih (150.000). V dveh dolinah Južne Tirolske pa živi 20.-30.000 Ladincev, ki jih tudi imenujejo praprebivalce Južne Tirolske. Briksenška škofija je v zgodovini igrala pomembno vlogo, od leta 1973 pa je njen sedež v Boznu, ko so ji dodelili tudi tisti del Južne Tirolske, ki je prej spadal pod tridentinsko škofijo (Trient). Z avtonomijo Južne Tirolske, ki so jo sklenili v 1970-ih letih gre razvoj dežele strmo navzgor.

Človek ima vtis, da je vsak kotiček te prelepe dežele sredi gora obdelan in negovan. Da bi preprečili odseljevanje prebivalcev s podeželja, skrbijo za dobro cestno infrastrukturo tudi v še tako oddaljene doline. Pravijo, da ima vsaka kmetija, vse eno kje in kako visoko se nahaja, asfaltirano cesto. S tem tudi omogočijo močen turizem, ki pa ga spet omejujejo s tem, da preprečijo graditev novih hotelnih postelj, če turizem ni več obvladljiv. Veliko nemških in avstrijskih firm ima svoj sedež za Italijo na Južnem Tirolskem. Močna je tudi lesna industrija in s tem povezano gradbeništvo. N.pr. je leseni razgledni stolp na Jedvovci (Pyramidenkogel) zgradila firma iz Južne Tirolske. Na žalost pa se vsepovsod vidjo rjavi predeli gozdov, kjer umira smreka zaradi lubadarja.

Južna Tirolska bi lahko Koroški veliko pokazala, kaj pomeni izrabiti mejni položaj dežele med kulturami in jeziki. Za to pa je potrebno veliko tankočutnosti in pozornosti drug do drugega, ker led skupnega bivanja je vedno zelo krhek, kakor je nam ob svojem srečanju z romarji tudi povedal tamkajšnji škof dr. Ivo Muser. Dekanijskega romanja sta skupaj z farnim predstojnikom Mihu Golavčniku se udeležila poslovodeča predsednica žvabeškega župnijskega sveta Martina Urban p.d. Mudl iz Gornje vasi ter gospa Slavka Kaiser p.d. Cegnarca z Doljne vasi. Obširno poročilo je na spletni strani župnije Suha.