Pfarre / Fara

Schwabegg/Žvabek

Dekanatskreuzweg zur Wallfahrtskirche Heiligengrab • Dekanijski križev pot k Božjemu grobu

Wie auch an anderen Wallfahrtsorten gibt es auf den Hügel zur Wallfahrtskirche Heiligengrab 14 Kreuzwegstationen in Form von Wegkreuzen. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es solche Kreuze, danach wurden sie in kleinerem Format bildlich oder reliefartig in den Kirchen angebracht. Jährlich lädt das Dekanat Bleiburg zum Kreuzweg ein, an dem alle sechs Pfarren des Dekanates teilnehmen. Die Priester des Dekanates Bleiburg, Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip, Dechantstellvertreter Konsistorialrat Mag Slavko Thaler, Geistlicher Rat Mag. Michael Golavčnik, Provisor Geistlicher Rat Janez Trater und Pfarrvikar Andrej Lampret freuten sich über die vielen Teilnehmer.

Aus jeder Pfarre werden jeweils 2 Mitglieder des PGR gebeten bei den zugeteilten Stationen mit zu wirken. Aus unserer Pfarre hatten Benjamin Malle, der Messner der Marienkirche Heiligenstadt- Sveto mesto und die PGR-Obfrau Martina Urban mitgewirkt. Langsam schlängelte sich die Menschenmenge den Hügel hinauf und schon war meine Station dran:

10. Station
Jesus wird seiner Kleider beraubt

Aus dem Evangelium nach Johannes:
„Die Soldaten nahmen seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war.“ Joh 19, 23-24

Kleidung schützt, wärmt, schenkt Würde. Einem Menschen die Kleider zu entreißen heißt: ihn schutzlos machen. Er wird verletzbar, ist der Kälte ausgesetzt und verliert seine Menschenwürde. Einen Menschen entblößen heißt: in bloßstellen, fertig machen. Immer wieder werden Menschen bloßgestellt. Manche haben ihre Freude daran, Fehler anderer zu finden und zu veröffentlichen. Man scheut auch nicht davor zurück, anderen Fehler anzuhängen. Mit Vergnügen werden Gerüchte weitergetragen. „Ich habe gehört“, heißt es dann, „es wird erzählt….“. Manche Medien tun sich damit hervor, Frauen und Männer möglichst unbekleidet abzubilden. Scham scheint es oft nicht mehr zu geben.

Lasset uns beten:
Herr, unser Gott. Schenke uns die Kraft, stets die Würde des Menschen zu achten. Bewahre uns davor, andere Menschen zu beschämen, sie bloßzustellen, sondern lass den Menschen den rettenden „menschlichen“ Mantel reichen, wenn sie frieren an der Kälte der Gesellschaft.

Erbarme dich unser, o Herr.
Erbarme dich unser.

Ein kritischer Text, den ich lesen durfte. Wissen wir was gemeint ist? Sollte er uns wachrütteln? Die Fastenzeit dauert ja noch etwas, da haben wir noch Zeit darüber nachzudenken. Knapp eine Stunde brauchten wir für die 14 Stationen, in der Wallfahrtskirche folgte ein schöner Abschluss mit gemeinsamem Gesang und Gebet.

Dekanijski križev pot k Božjemu grobu

Od leta 2008 naprej je dekanijski križev pot, ki poteka ob 15 rožnovenskih postajah, ki vodijo po poti navzgor k romarski cerkvi na Humcu, k Božjemu grobu, podružne cerkve pliberške fare. Križev pot je tudi tokrat vodil dekan msgr. mag. Ivan Olip, ki je bil vesel velike udeležbe vernikov iz vseh šestih far dekanije. Podlaga letošnjih premišljevanj je bil takozvani »Križev pot človeštva«, katerega je pripravila gospa Jožica Ličen.

Kako se življenje lahko obrne na glavo, je na lastni koži spoznala 74-letna Jožica Ličen, ki je od ustanovitve Škofijske karitas Koper (ŠKK) sodelovala pri pomoči drugim in celo postala njena ravnateljica. Bila je voditeljica projekta Umetniki za Karitas, zaradi dolgoletnega dobrodelnega in požrtvovalnega udejstvovanja pa je postala tudi častna občanka Ajdovščine. Zdaj je privezana na invalidski voziček, saj so ji lani morali zaradi sepse odvzeti nogo. V tem križevem potu, ki je bil letos objavljen v katoliškemu tedniku »Družina« naniza vprašanja družin, nerojenih, invalidov, narkomanov, bolnih in ostarelih – izkustva, ki jih ima iz svojega dela za škofijsko Karitas Koper. Dotične fare so besedila prevzele, priredile ali prevedle v nemški jezik. Svetomeški mežnar Benjamin Malle je prebral sledeče misli:

Četrta postaja
Jezus sreča svojo žalujočo mater

Duhovnik: Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz evangelija po Luku:
»Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: 'Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje – pa tudi tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.'« (Lk 2,34-35)

Marija je ponižno sprejela besede angela. Vse, kar ji je napovedal starček Simeon, je ohranila v svojem srcu. Kljub temu je v globoki žalosti spremljala sina na križevem potu. Tudi otroci današnjega časa doživljajo padce in ko se ponovno poberejo. Tudi njihove matere dan za dnem prebada meč skrbi in bolečin. Za mnoge matere se Kalvarija začne, takoj ko začutijo, da nosijo otroka, ki želi dihati, ljubiti, živeti. Vse prevečkrat se tem materam vsiljuje misel, da so one same odgovorne za odločitev o življenju ali smrti teh malih bitij. Očetje teh otrok pa na zastavijo svoje besede. Morda sploh nimajo notranje moči, da bi otroka zavarovali.

Molimo: Gospod, prebudi našo brezbrižnost. Prebudi medicinsko osebje, žene in može, da bodo v blagor Cerkve in družbe ostali odprti za življenje. Daj materam močno vero in ljubezen, ki jo zmore le nežno materino srce.

Duhovnik: Usmili se nas, o, Gospod.
Vsi: Usmili se nas.

Bericht und Fotos • Poročilo in slike: MU, MG