Pfarre / Fara

Schwabegg/Žvabek

Das weltkirchliche Wirken einer Gebetsgemeinschaft • Bratovščina v službi svetovne Cerkve

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Die Verantwortlichen des Lebendigen Rosenkranzes • Odgovorne živega rožnega venca: Milka Lutnik, Tilli Enci, Anica Dobnig, Ida Schlatte (Foto: Pfarrarchiv Schwabegg • Farni arhiv Žvabek, 19.02.2023)

Zu Beginn des neuen Kalenderjahres werden die neuen Gebetszettel der Gebetsgemeinschaft des Lebendigen Rosenkranzes ausgeteilt. Sowohl die Lebendige Rose in Schwabegg, wie auch in St. Luzia in Aich, hat an die 30 Mitglieder. Jedes Mitglied erklärt sich bereit, am Tag ein Gesätzchen, ein Geheimnis des Rosenkranzes zu beten. Da jedem Mitglied ein Geheimnis für einen Monat zugeteilt wird, wird ein ganzer Rosenkranz mit seinen 20 Geheimnissen gebetet. Einige beten dieses Gesätzchen in der Früh beim Aufstehen, andere bei ihrer Fahrt zu Arbeit, wiederum andere bei ihrem Spaziergang durch die Natur uvam. Ein Mitglied erzählte dem Pfarrer sogar, dass beim Radfahren der Rosenkranz gebetet wird. Das Rosenkranzgebet hat einen meditativen Charakter, im ständigen Wiederholen des Gebetes kann man vielfach völlig abschalten und sich im Fluss des Gebetes selbstständig Gedanken zum eigenen Leben hervortun. In der letzten Sitzung des Pfarrgemeinderates wurde auch vereinbart, einmal ein Treffen für beide Rosen des Lebendigen Rosenkranzes in der Pfarre Schwabegg zu organisieren, um die Gebetserfahrungen auszutauschen und die Gemeinschaft konkret zu stärken.

Einen wichtigen Dienst an dieser ursprünglichen Bruderschaft versehen die inoffiziellen Leiterinnen, die den Kontakt zu den einzelnen Mitgliedern halten und die entsprechenden Gebetszetteln austeilen. Dies sind für das Gebiet der Pfarrkirche die langjährigen Mitglieder Ida Schlatte und Milka Lutnik, sowie die beiden Mitglieder der Legio Mariä für die Filialkirche St. Luzia in Aich, Anni Dobnig und Tilli Enci. Pfarrgemeindeobfrau Martina Urban bereitet die Gebetszettel vor und druckt sie aus. Zu einer guten Tradition ist es geworden, dass die Mitglieder der Gebetsgemeinschaft des Lebendigen Rosenkranzes beim Austeilen dieser Gebetszettel auch eine Spende für einen Missionsstudenten geben. Einige Missionsstudenten in Indien, Südamerika und Afrika konnten in den letzten Jahrzehnten durch diese Unterstützung ihr Theologiestudium in den Priesterseminaren ihrer Heimatländer abschließen und wurden zu Priestern geweiht. Aktuell wird ein Priesterstudent von den Fidschiinseln bei Australien unterstützt. Diese Unterstützung dauert vier Jahre und kostet pro Jahr 600,00 Euro. Auch heuer konnte der Betrag durch die Kleinspenden der Mitglieder der Gebetsgemeinschaft des Lebendigen Rosenkranzes aufgebracht werden.

Das Gebet und das konkrete solidarische Handeln geht zurück auf Pauline Marie Jaricot (1799-1862), die diese Gemeinschaft vor 200 Jahren in Frankreich, in Lyon gegründet hat. Sie gilt auch als die Begründerin der Päpstlichen Missionswerke. Papst Franziskus hat sie voriges Jahr seliggesprochen. Eine sehr bewegende Geschichte über diese Seligsprechung (s. u.) findet sich auf der Homepage von Missio Österreich, über die auch der Missionsstudent der Pfarre unterstützt wird. Ein junges Mädchen wurde wieder gesund, in dem der Kindergarnte und die ganze Schule für sie auf die Fürsprache von Pauline Marie Jaricot gebetet hat. Die Kirche in Frankreich hat immer wieder wichtige Impulse für die Weltkirche geben können. So finden sich in der Pfarrkirche Schwabegg die Statuen der Unserer lieben Frau von Lourdes, wie auch der Schutzheiligen der kirchlichen Mission, der Hl. Theresia von Lisieux, die vor mehr als 100 Jahren von der Pfarrbevölkerung angeschafft worden sind. Es ist schön zu sehen, wie eine so kleine Landpfarre wie Schwabegg noch heute ein Teil eines so großen weltkirchlichen Projektes ist.

Bratovščina v službi svetovne cerkve

Liste Aich und Mitgliederbuch Schwabegg • Lista Dob in knjižica članov Žvabek (Foto: Pfarrarchiv Schwabegg • Farni arhiv Žvabek)
Liste Aich und Mitgliederbuch Schwabegg • Lista Dob in knjižica članov Žvabek (Foto: Pfarrarchiv Schwabegg • Farni arhiv Žvabek)

Bratovščina živega rožnega venca v žvabeški župniji je molitvena skupnost, ki ima že dolgo zgodovino. Cerkvene bratovščine (confraternitas) so lahko že stoletja stare. Nastajali so v srednjem veku posebno ob samostanih in v mestih kot združenja božjega ljudstva. Namen teh bratovščin, ki so jih ustanavljali in vodili laiki, je bila velikokrat medsebojna molitvena povezanost, spomin na rajne ter karitativna dejavnost. Ideja krščanskega bratstva črpa iz svetopisemskega izročila, kjer že evangelist Matej pravi: "Vi pa si ne pravite ›rabi‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje" (Mt 23,8). Seveda je v ta pojem bratovstva tudi soobjeto sestrstvo, saj smo vsi bratje in sestre pred Gospodom. Izraz bratovščina bi seveda v prihodnosti lahko tudi preimenovali v molitveno skupnost, pri kateri pa se izgubi svetopisemski izvor prvotnega imenovanja.

Največ ter bratovščin so ustanavljali v srednjem veku, nato v baroku ob preporodu katoliške vere po reformaciji ter v 19. stoletju, kjer so se pojavile nove življenjske okoliščine, kakor industrializacija in naraščajoči sloj prebivalstva delavstva. Bratovščina živega rožnega venca ima svoje korenine v združenju francoske pobudnike Pauline Marie Jaricot (1799-1862), ki je v Lyonu ustanovila misijonsko družbo, da bi gmotno in duhovno podprla delo misijonarjev in misijonark po svetu. V ta namen je tudi ustanovila skupnost živega rožnega venca, kjer so člani združeni v rože. Roža živega rožnega venca je imela prvotno 15, zdaj 20 članov, kjer je vsak član cel mesec vsak dan molil njemu dodeljeno desetko ali skrivnost rožnega venca. Od vsakega člana pa je tudi pobrala simboličen znesek članarine. Ob koncu njenega življenja je skupnost živega rožnega venca štela več milijonov članov in je bistveno pripomogla k preporodu cerkve v Franciji, ki je v francoski revoluciji utrpela močen udarec.

Tako so na začetku koledarskega leta odgovorne molitvene skupnosti živega rožnega venca žvabeške fare razdelile molitvene lističe na svoje članice in člane. Tako šteje skupnost v Žvabeku okoli 30 članic in članov, ravno tako pa skupnost ob podružni cerkvi sv. Lucije v Dobu. Zahvala velja žvabeškima odgovornima Milki Lutnik in Idi Schlatte, ki delujeta v nasledstvu rajne Stogartove matere Tončke Krištof, ki je desetletja dolgo vodila bratovščino v Žvabeku. Pri sv. Luciji v Dobu pa že vrsto leto molitveno skupnost opravljata članici Marijine legije in rodni sestri Anica Dobnik in Tili Enci.

Vsako leto pa je tudi romanje živega rožnega venca na začetku rožnovenskega meseca v oktobru v eno romarskih cerkva na Koroškem ali v Sloveniji. Vsakič je tam tudi zastopana žvabeška župnija, ki kot znak povezanosti prinese zraven košaro okusne pogače za agapo, ki sledi vsakokrat po maši. Pri darovanju romarske sv. maše se tako vrsti cela procesija iz mnogih far južne Koroške, ko postavijo z imenovanjem imena fare košaro dobrot ob daritveni oltar romarskega svetišča. Že tretjo leto pa podpira domača molitvena skupnost misijonskega bogoslovca na Fidžijevih otokih. Tako je marsikateri misijonski bogoslovec, ki je postal duhovnik v zadnjih desetletjih v molitvi povezan z žvabeško faro, ki ga je podpirala. Novomašnih obiskov ne podpiramo, saj polet in nastanitev bi preveč stali in tako bolje uporabimo denar za podporo nadaljnjih bogoslovcev. Na ta način žvabeška fara izpolnjuje posebno poslanstvo v službi svetovne cerkve.

Schreiben Missio Austria vom Februar 2023 • Pismo o študijskem napredovanju misijonskega bogoslovca (Foto: Pfarrarchiv Schwabegg/ Žvabek)
Schreiben Missio Austria vom Februar 2023 • Pismo o študijskem napredovanju misijonskega bogoslovca (Foto: Pfarrarchiv Schwabegg/ Žvabek)

Bericht und Fotos • Poročilo in slike: MG

LINK: Missio - Pauline Marie Jaricot
LINK: Missio - Selige Pauline Marie Jaricot
LINK: Missio - Geboren, um zu lieben und zu handeln
LINK: Družina - Ustanoviteljica misijonskih družb razglašena za blaženo

LINK: Rund um den Erdball verbunden • Povezanost na drugi konec sveta

LINK: Statue der Gottesmutter von Lourdes • Kip lurške Device Marije
LINK: Priesterliche Berufung • Duhovniški poklic
LINK: Nekrologij • Nachruf + Antonija Krištof p.d. Stogart (1933-2018)
LINK: Visitation der Legion Mariens • Vizitacija Marijine legije (10.08.2018)
LINK: Priesterpatenschaft der Pfarre Schwabegg • Misijonski bogoslovec župnije Žvabek (2018)