Organisation / Organizacija

Katholische Jugend / Katoliška mladina

Zdaj si moramo pomagati sami

Trideset mladih se je v Kanalski dolini pripravljalo na delo v svoji narodni skupnosti

V Lužnicah v Kanalski dolini je od 7. do 9. septembra 2018 potekal izobraževalni tečaj za mlade kulturne delavce, katerega nosilec je Krožek za družbena in politična vprašanja Anton Gregorčič iz Gorice. Tridnevni tečaj je del projekta Zastavimo skupne moči za skupne cilje, ki je posvečen liku Mirka Špacapan. 

V domu Msgr. Faidutti se je zbralo v delavnicah, ki sta jih vodila trenerja Mladinskega sveta Slovenije (MSS), Matej Likar in Nina Debevec, trideset mladih, članov in članic štirinajstih slovenskih društev v Italiji in Avstriji. Tečajniki so v skupnem delu po skupinah spoznavali kulturo organizacij, prvine strateškega načrtovanja, ki se začne z identifikacijo vrednot, poslanstva in vizij društva. Poglobili so se v značilnosti dobrega vodje, v metode dobre komunikacije v skupini, pa tudi v osnove projektnega načrtovanja, od razčlenitve budžeta pa vse do pomena monitoringa in končne evalvacije.


S sodelujočimi smo se pogovorili o njihovem delu v društvu oz. krožku in o tem, kaj so pridobili na tridnevnem izobraževanju. Vprašali smo tudi trenerja, kaj sta udeležencem želela posredovati, kakšen je bil njun vtis in kaj bi svetovala mladim, ki se izobraževanja niso utegnili udeležiti. 

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Mira Tavčar in Martina Bearzi, Devinski mladinski krožek (DMK) 
(foto: Rustia)

Mira Tavčar in Martina Bearzi, Devinski mladinski krožek (DMK) 

Skrbimo za mlade. Poleg kulture je tudi malo zabave, a na pameten način.
V društvu se imamo lepo in prirejamo različne tečaje, ki se zaključijo vedno z drugo produkcijo. Prirejamo razne kulturne dogodke, npr. povabimo gledališke skupine in zbore. Dekleta v društvu imamo priložnostni zbor, s katerim smo lani spremenile tradicionalni koncert v netradicionalnega. Lutke so glavni del našega delovanja. Trenutno organiziramo Lutkovno gledališče pristanišče, ki vsebuje štiri predstave, tri za otroke in eno za mladince oz. odrasle. Od teh je ena izmed štirih predstav iz Koroške in poteka v sklopu Koroških dnevov na Primorskem. S tega izobraževanja smo pridobili znanje za vodenje krožka, ker smo izgubili nekaj starejših in izkušenih članov, zato si moramo sedaj pomagati sami. Ob tem smo spoznali, kako lahko bolje organiziramo delo. Naša navada je, da smo precej pozni, zato pa smo zelo pridni v improvizaciji in fleksibilnosti. 

 

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Alek Devetak in Daniel Peteani, Prosvetno društvo Podgora (foto: Rustia)

Alek Devetak in Daniel Peteani, Prosvetno društvo Podgora
V našem društvu vidijo stvari drugače kakor jih vidimo mi.

Društvo, ki deluje v Podgori, je bilo ustanovljeno v sklopu Cerkve že leta 1924. V zgodovini je društvo pokrivalo različne dejavnosti, toda v zadnjih letih je deloval le zbor. Ker je v zadnjih desetih letih društvo pokrivalo samo petje, smo se mladi v tem društvu letos odločili prirejati tudi druge dejavnosti. Začelo se je s tem, da smo po desetih letih zopet postavili maj. Sedaj skušamo organizirati še dodatne dejavnosti, toda imamo formalne probleme, ker društvo toliko let ni več delovalo in formalno ne obstaja več – je ukinjeno. Na izobraževanju smo se mladi odborniki predvsem naučili, kako naredimo analizo stanja in potreb. Spoznali smo, kako je pomembno načrtovanje potreb za neko dejavnost, pri tem pa so pomembne predvsem potrebe družbe, v katerem deluje društvo. Vidiki, kako naj bi delovalo društvo, so zelo različni. Izobraževanje nam je dalo dobro osnovo za nadaljnje delovanje. 
 

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Mirijam Gallob, SNI Urban Jarnik (zaposlena kot tajnica) in SPD Dobrač (odbornica) (foto: Rustia) 


 

Mirijam Gallob, SNI Urban Jarnik (zaposlena kot tajnica) in SPD Dobrač (odbornica): 

Dober občutek sem imela, toda zdelo se mi je, da so se tvorile skupine.
Od leta 2017 delam na SNI Urban Jarnik v tajništvu. V zahtevno delo me uvaja Milka Olip. Trenutno sodelujem tudi pri nastajanju novih zemljevidov, kjer pomagam pri dokumentiranju hišnih in ledinskih imen. Poleg tega sem že eno leto aktivna kot odbornica v domačem društvu SPD Dobrač. Od izobraževanja v Kanalski dolini sem odnesla to, kako naj v društvu delamo in kako se lotimo kakega projekta ter na kaj moramo paziti pri izvedbi projekta. Pri planiranju projektov so bile skupine porazdeljene po regijah. Mislim, da bi bilo bolj zahtevno, če bi se bile skupine pomešale, ker bi se morali udeleženci šele navaditi drug na drugega. Toda na ta način so na tečaju začrtani projekti postali tudi izpeljivi. Mešanica med teorijo in prakso mi je zelo ugajala. Večino stvari sem že poznala, ker se je ujemalo s tem, kar poznam iz domačega društva. Kar pa je bilo novo, je bila analiza SWOT, ki jo lahko uporabiš na različnih ravneh poslovanja. Pod drobnogled pri tem pridejo prednosti/slabosti (to so dejavniki, na katere imamo vpliv) in priložnosti/nevarnosti (to so dejavniki, na katere nimamo vpliva). Pridobljeno znanje mi bo zelo koristilo pri nadaljnjem delu. 

 

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Nina Debevec in Matej Likar, trenerja (foto: Rustia)

Nina Debevec in Matej Likar, trenerja:

Poleg vsega formalnega znanja sva hotela posredovati pogum in vztrajnost in spodbuditi mlade, da si upajo izpeljati kak projekt. Posredovala sva znanje o vodenju, o timskem delu in o projektnem načrtovanju. Prikazala sva mladim, kako je treba pripraviti projekt od začetka do konca, kako ga izpeljejo in kaj so pomembne točke, na katere ne smejo pozabiti. Posredovati pa sva hotela tudi malo širši pogled. To je bila tudi želja vseh partnerskih organizacij, ki so si želeli, da bi mladi prevzeli nove dejavnosti v društvih.

Pri izobraževanju opažata navdušenje oziroma angažiranost s strani mladih, ki se zrcali v radovednosti in sposobnosti, da kaj naredijo. Potrebujejo le še določeno zanje, da vidijo, da ni vse tako težko in predvsem, da si upajo. 

Za mlade, ki so se izobraževanja udeležili, imava trenerja napotek, da naj ostanejo vztrajni. Misliva, da naj bi mladi dobili več priložnosti, da se lahko izkažejo in dokažejo, kaj zmorejo. Verjameva, da so vsi, ki so se udeležili tega izobraževanja oziroma tisti, ki se ga niso utegnili udeležiti, sposobni speljati vrhunske projekte.

Simon Rustia