Organisation / Organizacija

Katholische Jugend / Katoliška mladina

Nov šolski koledar

Izdala sta ga IniciativAngola in Katoliška mladina

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Moj koledar 2021/22 (naslovnica: Karlheinz Fessl)

Katoliška mladina in društvo Iniciativ Angola sta kot vsako leto spet izdali šolski koledar. Ta nudi veliko prostora za zapisovanje terminov in zapiskov, vsak teden pa učence čaka nov spodbuden citat znanih osebnosti ali pa je vzet iz Svetega pisma, in sicer je zapisan v treh jezikih.

Vanj so že vpisani nekateri termini, pomembni za šolarje, popestren pa je tudi s fotografijami Karlheinza Fessla, članov društva Iniciativ Angola in Višje šole za gospodarske poklice iz Št. Petra.

Lahko ga dobite pri veroučiteljih na Slovenski gimnaziji, na Dvojezični trgovski akademiji, Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru, v pisarni društva IA in na Dušnopastirskem uradu. Upamo, da ga boste z veseljem uporabljali!