Organisation / Organizacija

Katholische Jugend / Katoliška mladina

9. postaja: Jezus tretjič pade pod križem

Križ ... (Foto: Nedelja) 
Križ ... (Foto: Nedelja)

Križev pot
9. postaja: Jezus tretjič pade pod križem

Oblikovali: Katja Križnar in Marta Habe (vzgojiteljici Višje šole v Št. Petru)

9. postaja nas v pesmi vabi, da se ne bojimo in da sprejmemo svoj križ.

https://www.facebook.com/katoliskamladina/videos/2938134199543320/