MINI Windisch Bleiberg MINI Slovenj Plaiberk

Ministransko srečanje dekanije Borovlje v soboto 10.6.2023 v Slovenjem Plajberku

Ministrantje in ministrantke iz Št.Janža, Bilčovsa, Žihpolj, Borovelj, Šmarjete, Bajdiš, Kaple ob Dravi, Brodi in Slovenjega Plajberka so se srečali v lepih ministrantskih oblekah pred staro ljudsko šolo v Slovenjem Plajberku. Ob spremstvu zvokov plajberških zvonov je vodila procesija lepo število udeležencev in njihovih spremljevalcev in duhovnikov do farne cerkve, kjer je sledila kratka pobožnost in predstavitev far. Vsaka fara je predstavila znamenitosti fare.

Posebnost v Slovenjem Plajberku je pa ta. da tam ministrira že 30 let Roman Laußegger. Prejel je s strani škofije in fare zasluženo priznanje.

Nato pa je sledila MINI-olimpijada na prostem. Otroci so se porazdelili po štiri skupaj, dobili potni list za olimpjado in tako je vsaka skupina obiskala dvanajst postaj.Sodelavci iz Slovenjega Plajberga in nekateri spremljevalci far so ob vodenju postaj navduševali otroke za zbiranje točk.

Ob koncu je sledilo žrebanje in razdelitev nagrad. Cilj olimpijade pa je bil SODELOVANJE, tako da je bil vsak otrok nagrajen. Družabno srečanje se je izteklo ob skupni zakuski.

MINI-Treffen des Dekanates Ferlach / Borovlje am Samstag, 10. 6. 2023 in Windisch Beliberg

Die slowenische Katholische Jungschar/Katoliška otroška mladina veranstaltete und organisierte mit dem Dekanat Ferlach das Treffen. MINIS aus St.Johann, Ludmannsdorf, Maria Rain, Ferlach, St. Margarethen, Kappel an der Drau, Loibeltal, WindischBleiberg und Waidisch trafen in ihren schönen Gewändern inbei der alten Volksschule Windisch Bleiberg ein. Es folgte eine Prozession zur Pfarrkirche, wo eine kurze Andacht stattfand und wo sich auch die einzelnen Pfarren mit ihren Besonderheiten vorstellten.

Besonderheit in Windisch Bleiberg / Slovenji Plajberk:

30 Jahre Ministrant Roman Laußegger.

Feierlich wurde ihm für das treue ministrieren seitens der Diözese und Pfarre eine Urkunde überreicht

Es folgte eine „MINI-Olympiade“. Danach gab es eine Preisverlosung. Das Team „Maria Rain Ferlach“ wurde Sieger und erhielt somit den Dekanats MinistrantInnen Wanderpokal.

Zum Abschluss stärkten sich die MINIS, Begleitpersonen sowie anwesenden und Priester mit Schnitzelsemmeln und Eis.

Danke Hvala dem Pfarrteam aus Windisch Bleiberg / Slovenji Plajberk, den MitarbeiterInnen aus den Pfarren, dem Zivildiener Jona Zeichen und dem Geistlichen Assistenten der KOM Josef Markowitz