Igre - Spiele

Šolski projekt

Projektni dan v Podgorjah!
Izreden lep dopoldan sta za našo šolo organizirala
Andreja Lepuschitz in župnik Čorč. Začeli smo s sv. mašo v cerkvi in potem nadaljevali na šolskem vrtu s postajami, pri katerih so pomagali Elisabeth Rossmann, Milica Janežič in Primož Prepeluh. Otroci so na raznih točkah »mini-olimpijade« z veliko motivacijo poskušali rešiti stavljene naloge. Za otroke je bil ta dan zelo lep zaključek šolskega leta!
Daniela Reichmann