Umetnost, njene zgodbe in jaz

Prireditev v muzeju Wernerja Berga v znamenju prekomejnega srečanja

Werner Berg je v svojem življenju velikokrat prečkal meje, v dobesednem in prenesenem pomenu. Vedno se je ob tem trudil spoštovati človeka ob sebi. Preprostim ljudem z južne Koroške je dal mesto na svojih značilnih slikah. Tudi s tem – zavzemanjem za človeka – stopa Werner Berg v dialog z Ernstom Barlachom in Käthe Kollwitz ter njunimi deli, ki so letos razstavljena v Muzeju Wernerja Berga v Pliberku. Prav tam je v ponedeljek, 30. septembra, potekala prireditev »Umetnost, njene zgodbe in jaz.« Raimund Grilc je v svojem zelo zanimivem vodenju razlagal dela in s tem povezoval tudi življenjsko usodo umetnikov. Še nikoli razstavljena zadnja dela Wernerja Berga sicer izgubljajo barve, a v izrazih ostajajo močna. Tudi vtisi po razstavi so ostali močni. V nadaljevanju skupnega večera so se preobrazili v nekaj novega v treh delavnicah.

»Doživljamo meje, ki so nam določene od zunaj in meje, ki jih določimo sami. Lahko nas osvobajajo ali utesnjujejo. Izzivajo me: Katere meje potrebujem za življenje? Katere meje želim preseči? Trije razstavljeni umetniki so s temi izzivi različno ravnali. Katere spodbude ob tem pridobim za svoje življenje? Ob pripovedovanju in poslušanju se želimo učiti razumeti perspektivo drugega,«

je o delavnici NAgovoriti povedal Tonč Rosenzpf-Jank, eden od pobudnikov inovativne prireditve. Christine Meklin-Sumnitsch je vodila delavnico NAslikati, kjer so udeleženke in udeleženci v umetniško stvaritev predelali občutja in vtise, ki se zbudijo skozi slike Wernerja Berga. Njega sta pokrajina Podjune in življenje dvojezičnega oz. slovenskega prebivalstva popolnoma prevzela, vtisi so ga zaznamovali in ga animirali za vizualno reprodukcijo. V delavnici NApisati so udeleženci navdihnjeni od umetniških del in življenjskih poti Wernerja Berga, Ernsta Barlacha in Käthe Kollwitz s svinčnikom vzpostavljali dialog z njimi – in ob tem dialog s samim seboj.
»Preko mej bivanja,« je geslo letošnje razstave in tudi prireditev je potekala prekomejno, saj je bilo kar nekaj sodelujočih iz Kulturnega društva Mohorjan s Prevalj.

Mateja Rihter