Für eine bessere Zukunft – za boljšo prihodnost – para um futuro melhor

Missionstombola

Der Verein IniciativAngola veranstaltete am Sonntag, den 10. November 2019 in der Pfarrkirche St. Primus (am Turnersee) die 24. Missionstombola. Sie steht unter dem Motto: „Für eine bessere Zukunft – za boljšo prihodnost – para um futuro melhor“.

Umrahmte wurde die Benefizveranstaltung vom Kinderchor des Kulturvereines Danica, Kinderchor Srčki aus Eberndorf, Kinderchor Trtinos aus Sittersdorf, Paulos Worku mit Kerstin Worku-Zirgoi und Trommelgruppe.

Kinder und Jugendliche baten im Vorfeld um Sachpreise und verkauften in vielen Unterkärtner Pfarren Lose. Somit wurden wertvolle Sachpreise verlost (2 Interrail Tickets, Gitarre, Flachbild-TV, Fahrrad, Reise nach Assisi und Rom, Urlaub in Poreč), sowie weitere 1000 Preise.

Der Erlös der Missionstombola in der Höhe von ca. 16.600 € (wird persönlich vor Ort übergeben) kommt dem Kindergarten der Don Bosco-Schwestern in Benguela zugute: 200 der ärmsten Kinder wird der Besuch des Kindergartens (Mittagessen und pädagogisches Programm) ermöglicht, sowie der IA-Dorfschule in Quitila zugute.

Die diesjährige Missionstombola fand im Rahmen der Caritas Begegnungswoche "WIR. gemeinsam - MI.skupno" im Bezirk Völkermarkt statt. Caritsdirektor Marketz dankte allen, die durch ihr Engegement den Menschen in Angola ein besseres Leben ermöglichen.

V nedeljo, 10.11.2019, je društvo IniciativAngola v župnijski cerkvi v Šentprimožu priredila že 24. misijonsko tombolo z geslom »Za boljšo prihodnost«. Obiskovalce so tudi letos čakale lepe nagrade (2x Interrail vozovnici, slike lokalnih umetnikov, TV, športno kolo, dobropisa za potovanje v Assisi in Rim, dobropis za počitnice v Poreču, torte, ter več kot 1000 drugih dobitkov). Dogajanje na prireditvi so popestrili otroški zbor SPD Danice, otroški zbor Trtinos iz Žitare vasi, otroški zbor Srčki iz Dobrle vasi ter Paulos Worku s s Kerstin Worku-Zirgoi in skupino bobnarjev.

Izkupiček tombole v višini ca. 16.600 € je namenjen dvema projektoma v Angoli: otroškemu vrtcu v Bengueli, kjer sestre ponujajo pedagoški program, zajtrk in kosilo dvestotim najrevnejšim otrokom ter ljudski IA-šoli v Quitili.

Letošnja misijonska tombola je potekala v okviru tedna srečanja Caritas "MI.skupno - WIR.gemeinsam" v okraju Velikovec. Ravnatelj Caritas Jože Marketz se zahvalil vsem, ki se zavzemajo za ljudi v Angoli. Z njihovim delom omogočajo mnogim boljšo prihodnost.

Glavnega dobitka, dveh Interrail vozovnic, se je razveselila Sara Ouschan iz Šentprimoža.

Projekta pa seveda ne bi bilo mogoče izvesti brez prostovoljcev, ki so več dni pridno pomagali pri pripravi dobitkov in prodaji srečk.

Mehr Infos unter: www.angola.at