Teden srečanja Caritas -  Caritas Begegnungswoche

Spoznanja in pogled naprej - Erkenntnisse und Perspektiven

Caritasdirektor Marketz im Gespräch / ravnatelj Caritas v pogovoru (Foto Caritas)
Caritasdirektor Marketz im Gespräch in Eisenkappel / ravnatelj Caritas v pogovoru v Železni Kapli (Foto Caritas)

Teden srečanja Caritas v Velikovcu

je pokazal, da je veliko ljudi na raznolike načine dejavnih na socialnem področju. 170 ljudi se je udeležilo socialnih dialogov, kjer je postalo jasno: Največja stiska v okraju je osamljenost. Ne le starejši, tudi mladi trpijo, ker se počutijo sami. Kaj storiti? Veliko je dobrih pobud, treba je o njih govoriti in se povezati s pobudniki. Veliko je novih idej, ki jih lahko s skupnimi močmi razvijamo naprej. Z novimi idejami je lažje nagovoriti nove ljudi za prostovoljno delo in sodelovanje.

Nekaj spodbudnih izkušenj iz tedna srečanja: Štirinajst umetnikov in umetnic je v stotih urah ustvarilo čudovite umetnine v dober namen. Devetnajst zborov je pri srečanjih, prireditvah in sv. mašah z lepo glasbo navdušilo ljudi. Nad osemsto otrok je sodelovalo pri tem tednu in pokazalo, da socialno delo omogoča prihodnost. Vsi župniki, pastoralni sodelavci in sodelavke, člani župnijskih svetov, mlajši in starejši, ki so dejavni v naših farah so pripomogli k temu, da so srečanja bila lepa in spodbudna.

Die Caritas Begegnungswoche in Völkermarkt

hat gezeigt, wie viele Menschen sich auf vielfältige Weise sozial engagieren. 170 von ihnen kamen zu den Sozialdialogen und brachten es auf den Punkt: Einsamkeit ist die größte Not der Zeit im Bezirk. Quer durch alle Generationen. Was tun? Gute Initiativen verbreiten, neue Ideen entwickeln und Menschen zum Mittun animieren. Sich für andere einzusetzen kann lustvoll sein, indem man das einbringt, was man gut kann und sich dabei mit anderen zusammen tut.

Einige gelungene Beispiele aus der Woche: Vierzehn bildende KünstlerInnen haben über 100 Stunden Zeit geschenkt, wundervolle Kunstwerke gespendet und somit gezeigt, dass Nächstenliebe weit über die eigenen Denk- und Handlungsgrenzen hinausgehen kann. Neunzehn Chöre haben mit ihrer Musik bei Gottesdiensten und Begegnungen Herzen erfreut und geöffnet. Über 800 Kinder und Jugendliche haben sich in dieser Woche mit eingebracht und damit gezeigt, dass solidarisches Handeln Zukunft ermöglicht. Alle Pfarrer, die pastoralen MitarbeiterInnen, die PfarrgemeinderätInnen, die Jüngeren und Älteren, die sich in den Pfarren engagieren, haben dazu beigetragen, dass die Begegnungen schön und aufbauend waren.