Caritas – Pfarre aktiv / dejavna fara

Begegnung in Globasnitz /Globasnica

Caritas – Pfarre aktiv

Im Rahmen der Caritas Begegnungswoche versammelten sich Gläubige aus Globasnitz, St. Stefan und Umgebung mit Caritasdirektor Josef Marketz und Pfarrer Peter Sticker zur Feier des Sonntagsgottesdienstes. Die heilige Messe wurde vom Kirchenchor Globasnitz, dem Kinderchor Živ Žav und den BewohnerInnen des Hauses Josef mitgestaltet. Danach lud die Pfarre zur Begegnung und Agape in den Pfarrsaal ein, wo Frau Jera Rak aus Priniče (Slowenien) die Organisation sowie Arbeit der Caritas in Slowenien vorstellte und dabei die Arbeit der sogenannten Pfarrcaritas die in einzelnen Pfarren organisiert sind und an Ort und Stelle Hilfsbedürftigen zur Seite stehen. Diesbezüglich äußerte Caritasdirektor Josef Marketz den Wunsch, die Institution der Pfarrcaritas auch in unseren Pfarren einzuführen und bot bei der Gründung derselben die Hilfe der Zentrale in Klagenfurt an.

Caritas – dejavna fara

V okviru Tedna srečanja Caritas sta ravnatelj Jože Marketz in župnik Peter Sticker z verniki iz Globasnice, Štebna in okolice obhajala nedeljsko bogoslužje. Slovesno sveto mašo so sooblikovali cerkveni zbor Globasnica, otroški zbor Živ Žav ter stanovalci hiše Jožef. Po sveti maši so bili vsi povabljeni na agapo v farno dvorano, kjer je gospa Jera Rak iz Pirnič iz Slovenije predstavila strukturo in delovanje Karitas v Sloveniji, ter pri tem še posebno izpostavila delovanje Karitas po posameznih farah, kjer farani na licu mesta v farni Karitas pomagajo pomoči potrebnim v farah. Ravnatelj koroške Caritas je v tej zvezi izrazil željo, da bi tudi v naših farah, v okviru farnih in cerkvenih svetov, uspelo ustanoviti čimveč farnih Caritas odsekov, ki bi se bavili s pomočjo na licu mesta in tozadevno ponudil pomoč pri ustanovitvi le teh s strani deželne Caritas v Celovcu.