Iz srečanj naj bi zrasle nove pobude za prihodnost

Srečanje, raznolikost, prihodnost, sodelovanje, sosedstvo, inovacija: to je le nekaj pojmov, ki so oblikovali Teden srečanja Caritas

Velikovški umetniki in umetnice z ravnateljem Caritas Marketzom (drugi od leve) in moderatorjem Raimundom Grilcem (prvi od leve) pred umetninami, ki so jih umetniki in umetnice ustvarjali v Tednu srečanja. Foto: Rihter
Velikovški umetniki in umetnice z ravnateljem Caritas Marketzom (drugi od leve) in moderatorjem Raimundom Grilcem (prvi od leve) pred umetninami, ki so jih umetniki in umetnice ustvarjali v Tednu srečanja. Foto: Rihter

Srečanje, raznolikost, prihodnost, sodelovanje, sosedstvo, inovacija: to je le nekaj pojmov, ki so oblikovali Teden srečanja Caritas, ki je pod geslom „MI.skupno– WIR.gemeinsam“ od 9. do 17. novembra 2019 potekal v okraju Velikovec. V središču pozornosti so bili pogovori med ljudmi o življenju v okraju, socialnem položaju, ljudeh v stiski in plodnem sobivanju v prihodnosti.

Die Presseaussendung in deutscher Sprache finden sie hier

Zaključek tedna srečanja Caritas z umetnostjo

Po številnih prireditvah o socialnih temah, po medgeneracijskih srečanjih, bogoslužjih kot tudi izobraževalnih in kulturnih prireditvah je bilo v nedeljo, 17.11.2019, v Domu prosvete v Tinjah v okviru dekanijskega tedna zaključek Tedna srečanja Caritas. Številni obiskovalci in obiskovalke so si ogledali umetnine velikovških umetnikov: Albert Messner, Emil Oman, Milena Kumer, Karl Vejnik, Helmut Blažej, Albert Krajger, Herlinde Sander, Corinna Hehn, Hermann Bričko, Monika Pirker-Perdacher, Simona Krajger, Stanko Sadjak, Gudrun Zikulnig in Gita Wandl, ki so jih ustvarjali v Tednu srečanja in jih dali na razpolago dobrodelni organizaciji. Ravnatelj Caritas Jože Marketz, Marion Mörtl od župnijske Caritas, Tonč Rosenzopf-Jank kot vodja Dušnopastirskega urada, župan Velikovca Valentin Blaschitz, moderator Raimund Grilc in ravnatelj Caritas s Tirolskega Georg Schärmer kot predavatelj so se udeležili prireditve.

Ravnatelj Caritas Marketz se je vsem zahvalil, ki so prispevali k uspelemu Tednu srečanja Caritas: „Hvala za dobro sodelovanje. Skupno lahko veliko dobrega naredimo. Pomagamo lahko ljudem, ki potrebujejo našo pomoč. Veseli me, da je Caritas v okraju in farah dobila svoje mesto.“ Marion Mörtl od župnijske Caritas, ki je skupno s Tončem Rosenzopf-Jankom kot vodja Dušnopastirskega urada ogdovorna za organizacijo, je povzela: „Hvala za številna lepa srečanja. Iz teh srečanj naj bi zrasle nove pobude za prihodnost.“ Tonč Rosenzopf-Jank: „Lahko smo povezali različne svetove kot fare, socialne organizacije in družbenopolitične ustanove. Iskati možnosti sodelovanja in jih živeti, to je zahteva časa, v katerem živimo.“

Videti stisko in oblikovati prihodnost

Teden srečanja Caritas je ustvarjal prostore za srečanja, ki so pomemben okvir za vse tisto, kar se že dogaja na socialnem področju. Ti novi prostori srečanja in pogovora naj bi v prihodnje v središče pozornosti postavili vse tisto, kar se v okraju na socialnem področju že dogaja dobrega in v prihodnosti dajalo mesto novim idejam in pobudam. Odseljevanje, osamljenost, izumiranje podeželjskega prostora, manjkajoča infrastrukturna ponudba na licu mesta na eni strani in obstoječi socialni angažma, želja, se odpreti in se aktivno spoprijeti z izzivi kot tudi številne nove ideje za prihodnost na drugi strani, to je le izbor številnih tem, ki so jih nagovorili v okviru tedna srečanja Caritas.

Pomembna osnova, da življenje v okraju dobro uspeva, je komunikacija na vasi in v občinah. S pogovori postajajo težave vidne, in skupno se lahko najdejo rešitve. Pomemben vidik v vsakdanu je mreženje obstoječe socialne ponudbe. Pri tem so pomembne tudi fare kot skupnosti na licu mesta. Pomembno je, konkretno stopiti do (starejših) ljudi. Pomemben je tudi stik s sosedom. Ta stik nudi možnosti za pogovore in izmenjavo informacij. Zaupanje ljudi naj bi se pozitivno koristilo. Tako naj bi se upirali obstoječemu strahu. Župan Valentin Blaschitz o Tednu srečanja: „MI.skupno pomeni, biti tu za ljudi. Povabim društva in organizacije, da sooblikujejo okraj“, in okrajni glavar Gert-Andre Klösch dodaja: „V prihodnosti moramo naš pogled v večji meri obrniti na soseda in ljudi z obrobja vzeti v našo sredino.“

Ideje in spoznanja, ki so se zbrali v okviru tedna srečanja Caritas, naj bi ljudi opogumili k socialnemu ukrepanju.

Nadaljnje informacije:

www.caritas-kaernten.at

www.kath-kirche-kaernten.at/dpu