Pfarre / Fara

St. Stefan-Finkenstein/Bekštanj

Mallestiger Kirche

Geschichte/Zgodovina

Mallestig (© Foto: Frank Hannes)
Mallestig (© Foto: Frank Hannes)

Mallestig nennt sich heute der südliche Ortsteil der Marktgemeinde Finkenstein. An der südlichen Außenwand sind ein großes Fresko des hl. Chirstophorus von 1520, eine Szene von der Kreuzigung Christi und die hl. Margaretha zusehen. Daneben steht noch das Friedhofskreuz aus dem Jahr 1846 denn zwischen 1794 bis 1896 diente der enge Raum um die Kirche als Begräbnisstätte.

Die beiden Altäre im Inneren sind aus der Barockzeit, der linke Seitenaltar mit einer stehenden Muttergottes stammt aus der Zeit knapp vor 1700, während der Hochaltar erst nach der Jahrhundertwende entstanden sein dürfte. Er birgt die Statue der Kirchenpatronin Margaretha aus dem späten 15. Jahrhundert. Die Mallestiger Kirche ähnelt vielen anderen Kärntner Dorfkirchen und wäre auch kaum erwähnenswerter als diese, wenn nicht das Kircheninnere eine besondere Kostbarkeit in sich bergen würde. Dabei handelt es sich um eine rund 500 Jahre alte Holzdecke - zeitlich zwischen 1485 und 1525 - mit vielen rätselhaften Darstellungen.

 

Malošče se danes imenuje južni del tržne občine Bekštanj. Južno zunanjo steno cerkve krasi velika freska sv. Krištofa iz leta 1520, ki kaže sceno Kristusovega križanja ter sv. Marjeto.Zraven stoji pokopališki križ iz leta 1846, kajti med leti 1794 in 1896 je služil ozki prostor okrog cerkve kot grobišče.

 

Oba oltarja v notranjosti cerkve sta iz baročne dobe, levi stranski oltar s stoječo božjo materjo je iz caša pred 1700, medtem ko je bil zgrajen veliki oltar verjetno šele po prelomu stoletja. V tem oltarju je shranjen tudi kip cerkvene zavetnice Marjete iz poznega 15. stoletja. Maloška cerkev je podobna številnim drugim vaškim cerkvam na Koroškem in verjetno bi bila komaj pomembnejša od le-teh, če ne bi vsebovala v svoji notranjosti posebno dragocenost - 500 let stari leseni strop, ki je nastal med leti 1485 in 1525 in ki vsebuje številne skrivnostne upodobitve.

mehr