Župnija sv. Cirila in Metoda - Pastoralzentrum für Slowenen

 (© Foto: pastoralzentrum)
(© Foto: pastoralzentrum)

Župnija sv. Cirila in Metoda v kapeli provincialne hiše
šolskih sester sv. Frančiška Asiškega

Septembra 2006 se je župnija sv. Cirila in Metoda preselila iz Mohorjeve hiše v kapelo šolskih sester.
Kapela, posvečena Srcu Marijinemu, je bila prenovljena leta 1989. Hlad, ki je vel iz golih betonskih zidov, je po načrtih dipl. ing. arhitekta Franceta Kvaternika iz Ljubljane omilila čudovito izdelana lesena obloga. Prav tako je vsa oprema kapele: oltar, ambon, klopi... izdelana v istem slogu. Oblikovanje stropa in marmornatega tlaka nakazuje našo življensko pot, ki ni vedno ravna in gladka, temveč posuta z ovirami in trnjem. vendar nas ta pot vodi preko daritvenega oltarja, kjer se hranimo s kruhom Božje besede in evharističnim kruhom. Okrepleni s to hrani potem lažje potujemo naprej proti cilju – srečni večnosti. Tam nas čaka križani in vstali Odrešenk. pri katerem naj se ne mudi le naš pogled, temveč tudi srce.

Poleg kipa fatimske Marije, krasi to kapelo še soha sv. Frančiška. Tako se je porodila želja, da bi se v kapeli ponazorila tudi njegova »Sončna pesem«. To zamisel je uresničila akademska slikarka Veselka Šorli-Puc, ki je v obe sprednji okni vnesla v nevsiljivih barvah hvalnico stvarstvu. Nehote nas nagiba, da tudi mi po zgledu sv. Frančiška odkrivamo in občudujemo lepoto narave in po njej Lepoto samo. Pav in iris pa sta obenem tudi simbola večne mladosti.

Prav zanimiv in umetnoško izdelan je križev pot – relief na lesu – delo umetnika prof. Jarma. Okrogla oblika nekoliko preseneča, vendar se spaja z enotnostjo vse opreme. Orgle s 17 –timi
registri mojstra Škrabla iz Rogaške Slatine, s svojimi mogočnimi zvoki olepšajo nedeljske sv. maše. Občasno pa izvajajo na njih tudi koncerte, poslužuje pa se jih tudi škofijska orglarska šola.

Vsekakor je ta kapela kraj srečanja z Bogom, kraj molitve in zbranosti, potok, ki nas napaja in daje moči za naš vsakdan.

s. Ambrozija


Župnija sv. Cirila in Metoda
Pastoralzentrum für Slowenen
Viktringer Ring 19


Die Kapelle wurde im Jahr 1989 nach den Plänen des Architekten DI Franc Kvaternik aus Ljubljana renoviert. Die Gestaltung der Decke und des Marmorbodens deuten unseren Lebensweg an, der auch nicht immer geradlinig und glatt verläuft, sondern mit vielen Hindernissen und Dornen umgeben ist. Und doch führt uns dieser Weg über den Altar, wo wir das Brot des Heiligen Wortes und der Eucharistie empfangen, zum gekreuzigten und auferstandenen Erlöser.

In der Kapelle befinden sich eine Marienstatue (Fatima) und die Gestalt des Hl. Franziskus. In künstlerischer Ausgestaltung der Kapelle durch die akademische Malerin Veselka Šorli-Puc wurde auf Bilder des „Sonnengesanges“ Bezug genommen. Die Glasfenster laden uns ein, die Schönheit der Natur zu entdecken und zu bewundern. Der Pfauenvogel und die Irisblume sind zugleich Symbole der ewigen Jugend.

Künstlerisch gestaltet ist auch der Kreuzweg – Holzreliefe - das Werk von Prof. Jarm. Die Orgel des Orgelbauers Anton Škrabl aus Rogaška Slatina ist mit 17 Registern ausgestattet.

Diese Kapelle ist ein Ort der Begegnung mit Gott, ein Ort des Gebetes und der Andacht, der uns Kraft gibt für unseren Alltag.