Pfarre / Fara

Zell ob Ferlach/Sele

SV. TRIJE KRALJI

Sternsinger

Zvezda nad puščavo sije v noč, potnikom samotnim kaže pot.
Daleč tam na vzhodu so doma.

Videli so svetlo zvezdo in šli za njo na dolgo pot.

V soboto, 4. januarja 2020 so se 4 skupine sv. trijeh kraljev podale na pot in obiskovale domove v naši fari.
Hvala velja vsem, ki ste sodelovali v katerikoli obliki, bodi si da ste spremljali kralje, da ste jim pogostili kosilo ali da ste sodelovali v glavni vlogi kot kralji.
Hvala tudi vsem za velikodušne darove.

Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Am Samstag, den 4. Januar 2020 sind 4 Gruppen der hl. drei Könige in unserer Pfarre von Haus zu Haus gezogen und den Segen zu den Familien gebracht.
Ein herzliches Danke gilt allen, die teilgenommen haben, sei es als Begleitpersonen, als Gastgeber, als auch den Hauptdarstellern als Könige.
Ein Vergelt's Gott auch jenen, die für die einzelnen Projekte gespendet haben.