Pfarre / Fara

Möchling/Mohliče

Jesus im Herzen spüren / Jezus v našem srcu

Erstkommunion/Prvo sv. obhajilo

Tauferneuerung/Krstne obljube (© Foto: Klaus Jähnisch)
Tauferneuerung/Krstne obljube (© Foto: Klaus Jähnisch)

Am Sonntag, dem 19. Juni, feierte die Pfarre Gallizien das Erstkommunionfest, an dem zwölf Kinder der Volksschule Gallizien aus den Pfarren Gallizien, Abtei und Möchling das erste Mal die hl. Hostie empfangen durften. Die hl. Messe war unter dem Motto Jesus im Herzen spüren, was auch symbolisch mit dem Plakat und den Texten sehr gut vorbereitet war. Mit sehr passenden und schönen Liedern wurde die hl. Messe vom Kinder- und Jugendchor Amabilis unter der Leitung von Mira Blažej gestaltet, die für die Erstkommunionkinder sogar ein eigenes Lied geschrieben und komponiert hatte. 

Nach der hl. Messe waren die Erstkommunkinder und ihre Angehörigen in den Pfarrhof zu einer Agape eingeladen, die von deren Eltern und dem PGR Gallizien vorbereitet wurde. 

Wir wünschen den Erstkommunionkindern, dass sie Jesus in ihrem Leben tatsächlich in ihrem Herzen spüren und ihm vertrauen!

Zelo lep praznik prvega sv. obhajila smo smeli v Galiciji praznovati v nedeljo, 19. junija, ko je dvanajst otrok iz far Galicija, Apače in Mohliče prvič prejelo Jezusa v hostiji. Sv. mašo so zelo lepo pripravili in oblikovali veroučitelj Marjan Smrtnik ter Otroški in mladinski zbor Amabilis pod vodstvom Mire Blažej, ki je za prvoobhajance napisala in skomponirala posebno pesem.

Po sv. maši so bili prvoobhajanci in sorodniki povabljeni v župnišče na agapo, ki jo je skupaj s starši prvoobhajancev pripravil gališki župnijski svet.

Prvoobhajancem želimo, da bi v svojem življenju zares čutili Jezusa v svojem srcu in da jih vodi skozi življenje!