Pfarre / Fara

Eisenkappel/Železna Kapla

Oltar je kraj srečanja

Blagoslovljen nov ljudski oltar v Železni Kapli

Po načrtih domačega arhitekta Petra Katschniga so izdelali oltar iz železa. (© Foto: opetnik /nedelja)
Po načrtih domačega arhitekta Petra Katschniga so izdelali oltar iz železa. (© Foto: opetnik /nedelja)

»Novi oltar izžareva stabilnost in neminljivost. Je vrelec sožitja in središče življenja. Ob njem naj izgine vsaka sled nesoglasja med nami.« S temi besedami je pozdravil predstavnik fare v Železni Kapli škofa Aloisa Schwarza.

Večer lepega srečanja in božjega blagoslova je bil za kapelško faro v soboto, 1. oktobra, ko je krški škof Schwarz blagoslovil novi ljudski oltar in ambon v farni cerkvi. Več let so v Kapli razmiš­ljali in kovali načrt za novi oltar. Po načrtih domačega arhitekta Petra Katschniga so izdelali oltar iz železa. Škof Alois Schwarz je ob slovesni blagoslovitvi in maziljenju oltarja z krizmenim oljem obrazložil simboliko oltarja. »Maziljeni oltar je podoba Kristusove navzočnosti med nami. Je kraj moči za vsakdan, pa tudi kraj zahvale za vse prejete dobrote in bolečine. Oltar je kraj spremenjenja in sprave med Bogom in človekom. Je kraj moči za dušo in srce. Trudapolno delo je spremenilo kamenino v trdno železo in tako daje novi oltar sigurnost in oporo.«

Med slovesno blagoslovitvijo so v novi oltar vstavili relikvije blaženega škofa Antona Martina Slomška. Farno slovesnost so z občutenim prepevanjem olepšali otroci, mladinski zbor in cerk­veni pevci. Domači župnik Leopold Zunder je ob zahvali povabil vse, »da bi ob novem oltarju vedno prepevali Tistemu, ki nas neskončno ljubi.«

Micka Opetnik