Dekanat

Dekanat Bleiburg/Pliberk

Schulung für Lektoren

Šolanje lektorjev

Schon mehrmals wurde auf Pfarr- und Dekanatsebene über eine Weiterbildung und Schulung von Lektoren gesprochen. So kam es am 5. Juni endlich zur geplanten Schulung, an der knapp 30 Lektoren aus allen Pfarren des Dekanates teilnahmen. Der Theologe Mag. Klaus Einspieler, von der Diözese beauftragter Referent für Bibel und Liturgie, leitete in Kooperation mit Mag. Marica Flödl den Kurs. Zunachst versammelten wir uns in der Stadtpfarrkirche, wo uns Mag. Einspieler eine profunde geschichtliche Einleitung in die Entwicklung der verschiedenen Dienste in der Kirche, besonders auch des Lektorendienstes gab. Weiters erklärte er auch das richtige Verhalten und Auftreten der Lektoren in der Liturgie und die Bedeutung des Ambo. Besondere Wichtigkeit legte er auf die Vorbereitung der Lektoren, die Auseinandersetzung mit dem Text, damit er überzeugend und sinnerfassend vorgetragen werden kann, denn das Lesen des Wortes Gottes ist eine Verkündigung. Dabei soll nach Möglichkeit der Kontakt zu den Zuhörern hergestellt werden. Nach praktischen Übungen in der Kirche gingen wir in den Pfarrhof, wo wir uns in zwei sprachliche Gruppen aufgeteilt noch mit Sprech- und Leseübungen biblischer Texte befassten. Es war ein gelungener Abend, von dem alle Teilnehmer viel profitierten und dankbar für das Gesagte wichtige Erkenntnisse und Impulse mit nach Hause nehmen konnten.

Že pred časom je bila izražena želja mnogih članov župnijskih pastoralnih svetov in dekanijskega sveta, da bi bilo potrebno pripraviti v dekaniji določena izobraževanja in srečanja. Tako se je rodila pobuda, da se na ravni dekanije organizira strokovno izobraževanje za lektorje, oz. cerkvene bralce. Izobraževanje, ki ga je vodil mag. Klaus Einspieler, je potekalo v torek, 5. junija, v Pliberku. Najprej smo se zbrali v mestni farni cerkvi, kjer smo prisluhnili kratkemu uvodu v službo lektorja, njegov zgodovinski oris in nenazadnje liturgično mesto v cerkvi. Sledilo je še nekaj razlag, kako poteka gibanje v prostoru, posebej v prezbiteriju in ob ambonu, kjer se oznanja Božja beseda. Mag. Einspieler je poudaril, da se moramo na branje dobro pripraviti, kar pomeni, da moramo svetopisemsko besedilo tudi razumeti. Le tako smo lahko tudi avtentični pričevalci. Hkrati pa moramo ohraniti tudi stik z občestvom, ki mu je prebran svetopisemski odlomek namenjen. Pri branju smo služabniki, a hkrati avtentični in jasni. Po kratkem praktičnem prikazu in nekaj vajah, smo odšli še v farovž. Razdeljeni v dve jezikovni skupini smo vadili še branje. Eno izmed skupin je vodila Marica Flödl, drugo pa že omenjeni osrednji predavatelj. Srečanje z izobraževanjem je gotovo koristilo vsem udeležencem za kar so bili vsi tudi zelo hvaležni.