Dekanat

Dekanat Bleiburg/Pliberk

Konstituierende Sitzung des Dekanatsrates

Ustanovna seja dekanijskega sveta

Am Montag, dem 20. Juni 2022 fand im Pfarrhof Bleiburg die konstituierende Sitzung des Dekanatsrates des Dekanates Bleiburg statt. Vertreter aller 6 Pfarren des kleinen, aber lebendigen Dekanates waren vertreten, ebenso alle Priester und der Diakon, sowie die Vertreterin der Ordensgemeinschaft der slow. Schulschwestern und der Religionslehrer. Es herrschte ein sehr gutes Klima und eine Aufbruchstimmung war spürbar. Gleich 6 neue Mitglieder wurden begrüßt. Im Bild fehlt der entschuldigte Josef Polesnig, der Vertreter der RL. In den Vorstand wurden gewählt: Dechant Ivan Olip, Obfrau Sabine Klokar, Michael Golavčnik, Schriftführerin Micka Opetnik und Gerhard Pikalo. Vertreter im Diözesanrat sind Dechant Ivan Olip und Obfrau Sabine Klokar. Der Vertreter im Priesterrat ist Vizedechant Slavko Thaler. Im slow. Pastoralausschuss vertreten das Dekanat Dechantstellvertreter Slavko Thaler und Schriftführerin Micka Opetnik.

Ustanovna seja dekanijskega sveta

V ponedeljek, 20.junija 2022, je bila v župnišču v Pliberku ustanovna seja novega dekanijskega sveta dekanije Pliberk, ki je sicer majhna, ampak zelo živahna. Zastopniki vseh šestih far, vsi duhovniki in diakon ter zastopnica skupnosti šolskih sester v Pliberku in veroučiteljev Pepej Polesnig, ki je bil nujno zadržan, so se udeležili seje. Vladalo je dobro vzdušje in pozitivna naravnanost v prihodnost. Kar šest novih članov smo mogli pozdraviti v naši sredi. Predsedstvo sestavljajo: dekan Ivan Olip, podpredsednica Sabina Klokar, župnik Michael Golavčnik, tajnica Micka Opetnik in Gerhard Pikalo. Zastopnika v škofijskem svetu sta dekan Ivan Olip in podpredsednica Sabina Klokar. Zastopnik v duhovniškem svetu je prodekan Slavko Thaler. V slovenskem pastoralnem odboru pa zastopata dekanijo Pliberk prodekan Slavko Thaler in zapisnikarka Micka Opetnik.

Na sliki od leve proti desni / Im Bild von links nach rechts: Gertraud Maurel, Stefanie Kontschitsch, Micka Opetnik, Janez Tratar, Silvia Mödritscher, Sabine Klokar, Ivan Olip, Michael Golavčnik, Andrej Lampret, Franz Verhnjak, Martina Urban, Gerhard Pikalo, Sr.Pavla Haber, Slavko Thaler, Sašo Popijal.