Dekanat

Dekanat Bleiburg/Pliberk

Dekanatskreuzweg 2021

Dekanijski križev pot na Humcu

Nach einer Corona-bedingten Pause durch den totalen Lockdown im Vorjahr trafen sich heuer am 5. Fastensonntag Gläubige aus allen 6 Pfarren des Dekanates wieder zum traditionellen Dekanatskreuzweg in Hl. Grab. Der heurige Krezweg stand sinngemäß unter dem Thema: »Corona-Covid 19«. PA und Diakon Sašo Popijal hat die entsprechenden Texte vorbereitet. Die Pfarren Edling/Kazaze, Neuhaus/Suha, Schwabegg/Žvabek, Rinkenberg/Vorgče, St. Michael/Šmihel und Bleiburg/Pliberk waren für die einzelnen Stadtionen des sehr zum Nachdenken anregenden Kreuzweges eingeteilt. Viele Gläubige, angeführt von allen Priestern des Dekanates haben sich um 14.30 Uhr am Fuße des Heiligengraber Hügels eingefunden. Die Lektoren aus den Pfarren des Dekanates haben die besinnlichen Texte mit Überzeugung und innerer Bewegtheit vorgetragen. Der Inhalt der Stationen war und ist oft auch der konkrete Inhalt unseres persönlichen Lebens. Wenn Christus unser Wegbegleiter ist, dann sind wir auch in den schwersten Stunden nicht allein. Zwischen den Stationen, die zweisprachig gestaltet wurden, wurde gesungen, es gab auch Gelegenheit für Stille und Besinnung. Die Kreuzwegandacht wurde in der Kirche mit Passionsliedern, dem Dank von Dechant Olip an alle Teilnehmer und dem anschließenden Segen abgeschlossen. Er gab auch der Hoffnung Ausdruck, dass diese schöne, das ganze Dekanat verbindene Andacht als Frucht der Kontaktwoche aus dem Jahr 2008 erhalten bleibe.

Postni čas je poseben čas duhovne priprave na največji krščanski praznik-Veliko noč. Dekanijski križev pot je od kontaktnega tedna leta 2008 dalje vsako leto povezoval dekanijo kot stalnica. Samo lani smo ga morali zaradi strogih korona uprepov odpovedati. S tem večjim veseljem smo se letos na 5.postno nedeljo v velikem številu zbrali ob vznužju hriba zastopniki vseh far dekanije. Letošnji križev pot, ki ga je pripravil PA in diakon Sašo Popijal, je bil v znamenu korona krize. Besedila ob posameznih postajah, ki so jih občuteno brali zastopniki župnij Suha, Žvabek, Vogrče, Kazaze, Šmihel in Pliberk, so obravnavala usodo ljudi,ki so bili in so zaznamovani s to boleznijo in njihovo usodo povezati v Kristusovim križevim potom. Pred vsako postajo smo zapeli kitico pesmi in se priklonili. Med postajami pa je bil tudi čas za tišino in notranjo poglobitev. Jezus nas spremlja v lepih in težkih trenutkih, On je naš spremljevalec sredi kriz in zemeljskih nadlog. Tako smo se vzpenjali po poti ob postajah na vrh Humškega griča. Kako nas je nagovorila pobožnost križevega pota, smo občutili v cerkvi na Humcu, kjer smo zapeli »Oljsko goro«, »Heil’ges Kreuz“ in „Kraljevo znam’nje“ ter prejeli blagoslov dekana Olipa, ki se je vsem zahvalil za sodelovanje in izrazil željo, da bi nas ta križev pot še naprej povezoval v dekanijsko skupnost.