Dekanat

Dekanat Bleiburg/Pliberk

Besondere Festivitäten in den Pfarren des Dekanates Bleiburg

Termini žegnanj in posebnih slovesnosti v župnijah dekanije Pliberk

Bleiburg-Pliberk

30.06.2019: Kirchtag in Bleiburg mit Biofest/Žegnanje v Pliberku in bio-praznik

07.07.2019: Anbetungstag in Aich/Češčenje v Dobu

07.07.2019: Kirchtag in St. Georgen/Žegnanje v Št. Jurju

14.07.2019: Kirchtag in St. Margareten/Žegnanje v Šmarjeti

21.07.2019: Bauernfest in Bleiburg/Kmečki praznik v Pliberku

28.07.2019: Kirchtag in Aich/Žegnanje v Dobu

28.07.2019: Kirchtag auf der Petzen/Žegnanje na Peci

11.08.2019: Kichtag in Unterloibach/Žegnanje v Sp.Libučah

11.08.2019: Hl. Messe bei der Petzenkapelle/Sv. maša pri kapeli na Peci

15.08.2019: Kirchtag in Einersdorf/Žegnanje v Nonči vasi

25.08.2019: Kirchtag in Oberloibach/Žegnanje v Zg.Libučah

30.08.- 02.09. 2019: Bleiburger Wiesenmarkt/Pliberški jormak

14.09.2019: Hemma-Pilgerweg von Bleiburg zum Hemmberg/Hemina romarska pot

29.09.2019: Pfarrfest in Bleiburg/Farni praznik v Pliberku

Edling-Kazaze

07.07.2019: Kirchtag in Humtschah/Žegnanje v Humčah

14.07.2019: Pfarrfest - 150 Jahre Pfarre Edling/Farni praznik - 150 let župnije Kazaze

12.08.2019: Anbetungstag mit dem Primizianten Wolfgang Hohenberger/Vedno češčenje z novomašnikom

01.09.2019: Kirchtag in Mitlern/Žegnanje na Metlovi

Neuhaus-Suha

21.07.2019: 10:30 Christophoruskapelle Almkirchtag GH Sportrast/Krištofova kapela - žegnanje

28.07.2019: 10:00 Pfarrkirche - Jakobikirchtag, Prozession/Farna cerkev - Jakobovo žegnanje, procesija

10.08.2019: 10:00 Seniorenzentrum Neuhaus-Pudlach, Kirchtag/Dom za ostarele - Podlog, žegnanje

11.08.2019: 10:30 Pudlach - GH Sternjak, Kirchtag/Podlog, žegnanje

25.08.2019: 10:00 Filialkirche Bach, Bartholomäuskirchtag, Proz./Podružnica Potoče, Jernejevo žegnanje, procesija

08.09.2019: 10:00 Dorfplatz Erntedankfest (Schlosskapelle Neuhaus)/Vaški trg, zahvalna nedelja

21.09.2019: 11:00 Feuerwehhaus, Segnung Feuerwehauto/Gasilski dom, blagoslov vozila in doma

29.09.2019: 10:00 Filialkirche Bach Erntedankfest/Podružnica Potoče, zahvalna nedelja

Rinkenberg-Vogrče

07.07.2019: Messe und Segnung des Rüstwagens/Maša in blagoslovitev novega gasilskega avtomobila

12.-21.07.2019: Gledališke predstave na prostem pred župniščem ob 21. uri »Danes bomo tiči«/Theatervorstellungen im Freien (Johann Nestroy)

21.07.2019: Maša in blagoslovitev vozil Miva/Messe und Segnung der Miva-Wagens

18.08.2019: Kirchtag mit Prozession/Žegnanje s procesijo

Schwabegg-Žvabek

30.06.2019: 10:00 Firmung in Schwabegg/Birma v Žvabeku

07.07.2019: 11:00 Kömmelgupf, Hl. Messe und Familientreffen/Komeljska gora, sv. maša in druženje (KPD Drava)

14.07.2019: 10:00 St. Luzia-Aich, Alexiuskirchtag, Prozession/Sv. Lucija-Dob, Lekšovo žegnanje, procesija

04.08.2019: 10:00 Pfarrkirche, Rüsthaus Kirchtag, Feuerwehrfest/Farna cerkev, gas. dom, žegnanje, gasilska veselica

11.08.2019: 14:00 Heiligenstadt, Harmonikatreffen/Sveto mesto, srečanje vižarjev

15.08.2019: 10:00 Heiligenstadt, Kirchtag, Prozession/Sveto mesto, žegnanje, procesija

18.08.2019: 10:00 Pfarrkirche, Pfarrfest, Pfarrwiese/Farna cerkev, farni praznik, travnik

08.09.2019: 08:30 Heiligenstadt, Kleiner Frauentag/Sveto mesto, Mala gospojnica

22.09.2019: 10:00 Pfarrkirche, Erntedankfest/Farna cerkev, zahvalna nedelja

St.Michael ob Bleiburg-Šmihel

07.07.2019: 10:00 St.Michael, Pfarrfesst/Šmihel, farni praznik

09.07.2019: 09:00, 10:00, 11:00, 19:00 Anbetungstag in Rinkolach/Celodnevno češčenje v Rinkolah

14.07.2019: 09:30 Kirchtag in Hof/Dvorško žegnanje

28.07.2019: 11:30 Wackendorfer Alm/Veški stan

04.08.2019: 09:30 Kirchtag in Rinkolach/Žegnanje v Rinkolah

11.08.2019: 09:30 Kirchtag in Wackendorf/Žegnanje v Večni vasi

15.08.2019: 10:00 Kirchtag bei Hl. Katharina/Žegnanje pri sv. Katarini

18.08.2019: 09:30 Kirchtag in St. Michael/Žegnanje v Šmihelu

23.08.2019: 09:00, 10:00, 11:00, 18:30 Anbetungstag in Wackendorf/Celodnevno češčenje v Večni vasi

28.09.2019: Anbetungstag in St. Michael/Celodnevno češčenje v Šmihelu