Organisation / Organizacija

Direktion / ravnateljstvo

Grunddaten / Osnovni podatki

Direktion / ravnateljstvo

Viktringer Ring 26/II9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel: 0463/54587-3100

Allgemein / Splošno

Glavni cilj dušnopastirskega dela v sedanjem času na južnem Koroškem vidimo v pospeševanju usmišljenega življenja za vsakogar na podlagi evangelija ter našega verskega in kulturnega izročila. Nadalje želimo vernike iz obeh koroških narodov med seboj povezovati ter med njimi graditi odnose, ki zagotavljajo čimbolj žive in prepoznavne krščanske skupnosti. V času vse večjega pomanjkanja duhovnikov se trudimo župnike podpirati v njihovi službi ter laike usposabljati za prevzem nalog, ki ustrezajo njihovim talentom in služijo cerkveni skupnosti.

Aktuelles / Aktualno