Kultura nedelje * Sonntagskultur

Cvetna nedelja in veliki teden * Palmsonntag und Karwoche

Kakšno veselje, Jezus prihaja v Jeruzalem - Welche Freude, Jesus zieht in Jerusalem ein (Slika: gotthardt)
Kakšno veselje, Jezus prihaja v Jeruzalem - Welche Freude, Jesus zieht in Jerusalem ein (Slika: gotthardt)

Dekleta in fantje otroškega vrtca Naš otrok v Celovcu so se v postnem času pripravljali na sveti teden. Poslušali so Jezusove zgodbe, risali in z lego kockami oblikovali križev pot.
Tukaj smo pripravili še več spodbud, kako v družini doma pripraviti pot od cvetne nedelje in velikega četrka do svetega tridnevja z Jezusovim počitvanjem v grobu in njegovim vstajenjem na velikonočno nedeljo zjutraj.

Družinska oaza - cvetna nedelja (leto B)
Familienoase - Palmsonntag (Jahr B)

Pobarvanka cvetna nedelja
Ausmalbild Palmsonntag

Veliki četrtek pri nas doma - Gründonnerstag bei uns zu Haus
Weckerl backen - pečemo kržeje

Sveto tridnevje - Die heiligen drei Tage

Kreuzwegandacht - Pobožnost križevega pota

Križev pot z mlajšimi otroki
Kreuzweg mit jüngeren Kindern

Veronika poda Jezusu potni prt - Veronika reicht Jesus das Schweißtuch I Oblikovali - Gestaltung: otroški vrtec - Kindergarten Naš otrok (slika: gotthardt)
Veronika poda Jezusu potni prt - Veronika reicht Jesus das Schweißtuch I Oblikovali - Gestaltung: otroški vrtec - Kindergarten Naš otrok (slika: gotthardt)