Kultura nedelje * Sonntagskultur

Postni čas v družini * Fastenzeit in der Familie

Črnobelo I Schwarzweiss (Bild: Knarrhultpia_cc0-gemeinfrei_pixabay_pfarrbriefservice)
Črnobelo I Schwarzweiss (Bild: Knarrhultpia_cc0-gemeinfrei_pixabay_pfarrbriefservice)

S peto postno nedeljo, ki ji rečemo tudi tiha, se bogoslužje postnega časa še bolj usmeri k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ena dobro znanih oblik premišljevanja Jezusovega trpljenja je ljudska pobožnost križevega pota. Tudi letos nas številne župnije vabijo k sodelovanju pri tem. Lahko pa se družina tudi sama v svojem tempu odpravi na svojo pobožnost križevega pota v njej prilagojeni obliki.

Mit dem fünften Fastensonntag vertiefen wir weiter unsere Betrachtung vom Leiden Jesu. Eine gut bekannte Forim ist die Kreuzwegandacht. Auch heuer laden zahlreiche Pfarren zum gemeinsamen Gebet ein. Die Familie kann aber eine Kreuzwegandacht auch im ganz eigenen Tempo gestalten, angepasst an die eigenen Bedürfnissen.

Družinska oaza - peta postna nedelja (leto B)
Familienoase - fünfter Fastensonntag (Lesejahr B)

Prošnja za mir sv. Frančiška
Friedensgebet des Hl. Franziskus

Pobarvanka - Umreti, da bi živeli
Ausmalbild - Sterben um zu Leben

Križev pot z mlajšimi otroki
Kreuzweg mit jüngeren Kindern

Družina z Jezusom na križevem potu
Die Familie mit Jesus auf dem Kreuzweg

S trnjem kronana glava - Heilighauptandacht

Družinska oaza - cvetna nedelja (leto B)
Familienoase - Palmsonntag (Jahr B)

Pobarvanka cvetna nedelja
Ausmalbild Palmsonntag

Rana I Wunde (Bild: Nedelja)
Rana I Wunde (Bild: Nedelja)