Hišna cerkev

Hišna cerkev: gradivo za praznovanje doma z geslom: Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)

Sv. pismo (Nedelja)
Sv. pismo (Nedelja)

Oblikovati hišne molitvene in verske skupnosti

V stiskah je bila tudi navada, da so se kristjani doma zbirali ob molitvi in bogoslužju. Na številnih območjih so te hišne cerkve lahko dolgo ohranile vero v Kristusa. Zato vas vabimo, da se udeležujete liturgičnega življenja ne samo po medijih, temveč oblikujete tudi hišne molitvene in verske skupnosti.

Referat für za Sv. pismo in liturgijo krške škofije objavlja na strani www.kath-kirche-kaernten.at/hauskirche predloge za obhajanje hišnih bogoslužij in predlog za svetopisemski pogovor za evangelij. Dodatno na tej strani najdete še povezave in impulze za branje Sv. pisma z otroki in drugimi družinskimi člani.

Nasvet: V dvojezičnem molitveniku in v dvojezični pesmarici Gloria najdete številne molitve, besedila in pesmi za najrazličnejše praznike in praznovanja.

Molitve, večernice in hvalnice za vsak dan najdete na spletni strani:

Binkošti

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Prihod Svetega Duha (Nedelja)

Binkoštna nedelja je petdeseti in s tem zadnji dan velikonočnega časa. Že v dobi Stare zaveze so sedemkrat sedem dni po pashi, na kateri temelji krščanska velika noč, obhajali praznik tednov. Njegova vsebina je bila skupnost iz Egipta osvobojenega izraelskega ljudstva s svojim Bogom na Sinaju, predvsem pa dar Postave, po kateri je Izrael postal Božje ljudstvo. Stara legenda pripoveduje, da so tedaj vsi narodi slišali Božje zapovedi, ampak samo Izraelci so bili pripravljeni, da jih sprejmejo in živijo po njih. V Apostolskih delih beremo nekaj podobnega. Prav na ta dan je prišel nad apostole Sveti Duh v obliki plamenov. V ognju se je Bog nekoč razodel tudi na Sinaju. Vsi ljudje v Jeruzalemu so slišali veselo oznanilo o Jezusovem vstajenju v svojem jeziku. S tem se je začelo obdobje Cerkve.

Evangelist Janez je dodal še drug vidik. Jezus se prikaže učencem na velikonočno nedeljo zvečer, dihne v učence in jim tako posreduje Svetega Duha. Ta evangelij se oznanja na binkoštno nedeljo in verjetno se pri bogoslužju komaj kdaj zavemo, da se je to zgodilo že petdeset dni prej. Za Janeza so Jezusova smrt, njegovo vstajenje, vrnitev k nebeškemu Očetu ter dar Svetega Duha namreč eno samo dogajanje, ki ga imenuje Jezusovo povišanje. Bistveno je, da se je po Jezusovem vstajenju naselil Sveti Duh v tistih, ki verujejo v Jezusa, Božjega Sina. To je neke vrste rojstni dan Cerkve, ki je novi tempelj – bivališče Boga v tem svetu.

Devetdnevnica Svetemu Duhu

Besedno bogoslužje na binkošti

Šmarnice

Marijin mesec maj (Nedelja)
Marijin mesec maj (Nedelja)

Močna tradicija v naših farah je, da se vernice in verniki meseca maja zbirajo pri šmarnični pobožnosti, pa ne samo v farnih cerkvah, ampak tudi v podružnicah in po domovih.

Priloga Šmarnice

Poročilo o šmarniškem branju 2020

Povezava na prispevek o Mariji

Cvetna nedelja

Cvetna nedelja (Nedelja)
Cvetna nedelja (Nedelja)

To je dan spomina na Jezusov prihod v Jeruzalem. V cerkvah blagoslavljajo cvetje in butare. Tukaj sta predloga:

Veliki petek

Veliki petek (Nedelja)
Veliki petek (Nedelja)

V velikem tednu se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Sedem zadnjih Jezusovih besed na križu igra veliko vlogo. Tukaj najdete predlogo za pobožnost na veliki petek:

Hišna cerkev. Besedno bogoslužje na veliki petek

Hišna cerkev. Pobožnost na veliki petek

Velika sobota – blagoslov jedil

Blagoslov jedil (Škofisjki tiskovji urad)
Blagoslov jedil (Škofisjki tiskovji urad)

Velika sobota je dan tišine. Spominjamo se Jezusa v grobu. Na Koroškem na ta dan blagoslavljajo jedila, ponekod tudi vodo in ogenj. Tukaj najdete nekaj predlogov:

Hišna cerkev. Blagoslov velikonočnih jedil – kratka oblika

Hišna cerkev. Blagoslov velikonočnih jedil

Hišna cerkev. Velikonočni blagoslov vode in ognja v domači hiši

Velika noč

Veliak noč (Nedelja)
Veliak noč (Nedelja)

Velika noč je višek cerkvenega leta. Tukaj najdete predloge, kako lahko obhajate ta velik dogodek. :

Hišna cerkev. Velikonočno slavje luči

Hišna cerkev. Velikonočno bogoslužje Božje besede

Od velike noči do bele nedelje

Prvi teden veliknočnega časa je imenuje tudi velikonočna oktava. Evangeliji poročajo o prisotnosti Vstalega, tudi o učencih, ki gresta v Emavs. Prva nedelja po veliki noči je bela nedelja. Tukaj imate predlogo za obhajanje.

Hišna cerkev. Pobožnost v velikonočni osmini (Emavs)

Hišna cerkev. Besedno bogoslužje na 2. velikonočno nedeljo (Tomaž)

Pepelnica (Nedelja)
Pepelnica (Nedelja)

Postni čas – priprava na veliko noč

Štirideset dni pred veliko nočjo je obdobje notranjega razmišljanja, nove usmeritve in sprave. Živeti hišno cerkev pomeni v tem času, delati dobro, imeti načrte in jih oblikovati. Tukaj najdete predloge, kakšna bi bila lahko pot v postnem času.

Prvi predlog vsebuje sedem stopenj, kako lahko v svoje življenju kaj spremenimo na dobro. Čiščenje duše je povezana s čiščenjem telesa z blagim učinkom izbranih zelišč, kar temelji na izkušnjah sestre Hedwig iz vernberškega samostana.

Okus nebes

Drugi predlog je namenjen temi reševanje medčloveških konfliktov in nakazuje pot sprave. S temi vsebinami najdete predlog za spravo.

Razvezati vozel. Navezati odnose

Če želite duhovno spremstvo skozi postni čas, se lahko obrnete na Waltraud Kraus-Gallob. Lahko vam posreduje podatke izkušenih spremljevalk in spremljevalcev: waltraud.kraus-gallob@kath-kirchEinfügene-kaernten.at.


Tukaj najdete nekeaj predlogov, kako lahko zalente praznovanje pepelnice v družinskem krogu.

Hišna cerkev. Začetek posta na pepelnico

Pepelnica (kratka oblika)

V prvem delu postnega časa je v središču poziv za spremembo in nov začetek. Vera, da je Bog usmiljen, nam omogoča iskren pogled na soje življenje, tudi na temen strani. Tukaj najdete nekaj predlogov.

Hišna cerkev. Spokorno bogoslužje

V molitveniku in pesmarici GLORIA najdete med drugim večernice (GLORIA 145), litanije (GLORIA 158), križev pot (GLORIA 165) in spokorno bogoslužje (GLORIA 696).

Tukaj najdete predloge za obhajanje nedelj v postnem času v družinskem krogu. Evangelij lahko poglobite s pogovorom o Sv pismu.

Hišna cerkev. Besedno bogoslužje na prvo postno nedeljo

Hišna cerkev. Besedno bogoslužje na drugo postno nedeljo

Hišna cerkev. Besedno bogoslužje na tretjo postno nedeljo

Hišna cerkev. Besedno bogoslužje na četrto postno nedeljo

Hišna cerkev. Besedno bogoslužje na peto postno nedeljo

Postni čas je tudi spodbuda, da vzamete v roke Sv. pismo. Lahko se udeležite treh bibličnih tečajev, ki obravnavajo besedila, ki igrajo pomembno vlogo v velikonočnem času:

Povezava na stran o bibličnih tečajih

Večerna molitev

Tukaj najdete predloge za praznično večerno molitev.

Dnevna molitev ob zvonjenju

Dnevno zvonjenje zvonov je vabilo, da se z molitvijo povežemo z Bogom. Tukaj je tradicionaln molitev:

Molitev za našo deželo

10. oktobra 2020 je dežela Koroška praznovala 100-letni jubilej koroškega plebiscita. Priredili so številne prireditve. Kristjani že vedno molijo za svojo deželo in svoje ljudi

Sv. pismo (Nedelja)
Sv. pismo (Nedelja)

Hišno praznovaje ob nedeljah, praznikih in delavnikih

Za nedelje in praznike najdete tri predloge za bogoslužja..

Prva predloga ima v središču Božjo besedo:

Druga predloga postavlja v središče Jezusa Kristusa:

Tretja predloga ima v središču troedinega Boga:

Do postnega časa priporočamo naslednji izbor:
2. navadna nedelja (17. januar): 2. obrazec
3. navadna nedelja (24. januar). nedelja Sv. pisma
4. navadna nedelja(31. januar): 3. obrazec
5. navadna nedelja(7. februar): 1. obrazec
6. navadna nedelja: (14. februar): 3. obrazec


Nedelja Sv. pisma (24. januar)

24. janaurja je nedelja Sv. pisma. V teh dneh se začenjajo biblični tečaji po zoomu. Več lahko preberete v tem prispevku.

Napotki za branje Sv. pisma

Branje in razmišljanje o Sv. pismu je posebna oblika srečanja s Kristusom. Tukaj najdete nekaj navodil za branje Sv. pisma.

Molitve in pobožnosti v naravi

Seveda lahko molite tudi na prostem. Na tem mestu najdete predloge z molitvami in pobožnostmi o stvarstvu – za premišljevanje na sprehodu, pohodi ali pri pobožnosti ob vrhu gore.

Pobožnost srca Jezusovega

Mesec junij je posvečenju pobožnosti srca Jezusovega. Tukaj najdete nekaj predlog:

Pobožnost srca Jezusovega

Molitve Sv. Duhu

Molitev Sv. Duhu naj bi kristjana spremljala vse leto. Tukaj najdete nekaj predlogo, kako lahko pripravite in obhajate molitve in pobožnosti Sv. Duhu.

Marijine molitve in pobožnosti

Slovenci posebej radi častimo Marijo. Tukaj je zbirka Marijinih molitev in pobožnosti, tukaj najdete tudi prilogo Nedelje s šmarničnim branjem župnika Valentina Gotthardta.

Molitev za rajne

Tukaj najdete molitev v spomin na rajne sorodnike, prijatelje in znance.

Odkrivati vero z apostolom Pavlom

Tukaj najdete serijo člankov, ki vam lahko pomagajo poglobiti posamezne dele veroizpovedi s pomočjo Pavlovih pisem. Pavel je bil namreč prvi veliki teolog zgodnjega krščanstva. Vsako poglavje je zgrajeno po tem vzorcu:

· Na prvi strani najdete meditacijsko sliko in svetopisemsko geslo.

· Na naslednjih dveh straneh najdete članek, ki naj Vam pomaga poglobiti dotični del veroizpovedi.

· Na četrti in zadnji strani je nekaj spodbud: vprašanja, ki jih lahko uporabite sami zase ali za verski pogovor, ter predlogi za meditativno ali tudi kreativno ukvarjanje s temo.

Serija v 21 delih: