Dvojezični izobraževalni tečaj za asistentke/asistente v otroških vrtcih

Ausbildungslehrgang zum/r Kleinkinderzieher/-in januar 2022 - november 2022

Donnerstag 17:00 - 20:30
Referent/innen: mmag. Daniel Sturm (KursleiterIn / Vodja tečaja)
Veranstalter: Institut für Bildung und Beratung Verein Kärntner Kinderbetreuung (7), Delovna skupnost privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev (8), Katoliški dom prosvete Katholisches Bildungshaus (7)
Fachbereich: Leben / Življenje

Dvojezični izobraževalni tečaj za asistentke/asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuškeZanimivo, če ...

* si 18 let ali starejša/i

* bi rad/a delal/a z otroki in

* si želiš pridobiti nov ali dodaten poklic

... potem je to izobraževalna ponudba kot nalašč zate!

VSEBINE TEČAJA* pravna in organizacijska vprašanja predšolskih izobraževalnih in vzgojnih ustanov

* vidiki otroštva z antropološkega, pedagoškega, psihološkega in sociološkega vidika

* didaktika in metodika izobraževanja in vzgoje

* koncept predšolske vzgoje v teoriji in praksi

* specifična področja v elementarnih institucijah izobraževanja in vzgoje

* oblike kooperacije in komunikacije med otroki, starši in vzgojitelji/cami

* spoznavanje samega sebe in refleksija

* praktikum v obsegu 160 ur

TEŽIŠČA IZOBRAŽEVALNEGA TEČAJA:Udeleženke/ci naj

* spoznajo, da je izobraževanje celosten proces učenja in pospeševanja

* se naučijo ustvariti do otrok in njihovih svojcev razvoju koristen odnos

" se senzibilizirajo za to, kako povezati otroški svet z vzgojno prakso

" se usposobijo integrirati otroke z migracijskim ozadjem oz. otroke iz različnih življenjskih položajev

" se usposobijo za samostojno vzgojno delo in refleksijo le-tega

" se usposobijo za delo v timu

Okvirni podatki:* trajanje: pribl. 11 mesecev (430 ur vključno praktikuma)

* štirinajstdnevno

* ob četrkih in petkih od 18:00 do 21:30 in

* ob sobotah od 9:00 do 17:30

* stroški: Evro 1.600,--

* število udeleženk/cev: za izvedbo tečaja je potrebnih vsaj 10 udeleženk/cev

* zaključek: Diplomierte(r) Kleinkinderzieher/in

Pogoji za udeležbo:* dopolnjeno 18. leto starosti

* zaključena poklicna izobrazba ali zaključek ene poklicnoizobraževalne srednje šole, splošno- ali poklicnoizobraževalne višje šole po zakanu o organizaciji šol

* uspešno zaključen in veljaven tečaj prve pomoči s posebnim poudarkom nujne prve pomoči pri otrocih

* znanje nemščine na nivoju B2

* pogovor o motivaciji za obisk tečajaIZOBRAŽEVALNI TEČAJ BO POTEKAL PRETEŽNO V SLOVENSKEM JEZIKUPodročja delovanja z diplomo

* kot asistent/ka v otroškem vrtcu ali v jaslih (Kleinkinderzieher/in einem Kindergarten, Kindertagesstätte oder in einer Kinderkrippe)

* kot varuška (Tagesmutter, Tagsesvater)Za nadaljnje informacije:MMag. Daniel Sturm

Katoliški dom prosvete Sodalitas

Proštijska pot / Propsteiweg 1

9121 Tainach/Tinje

0676 8227 7213

sturm@sodalitas.atglej 93. uredbo koroške deželne valda z dne 3. novembra 2020, št. 06-ET4-30/1-2020

Vgl. 93. Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 3. November 2020, Zl. 06-ET4-30/1-2020Za prijavnico klikni na Download (spodaj)