© Foto: Pfarrarchiv Neuhaus-Suha, 01.02.2020
© Foto: Pfarrarchiv Neuhaus-Suha, 01.02.2020
Samstag 09:00 bis 12. 03. 2021 10:00
Veranstalter: Pfarre Neuhaus- Suha

Krankenkommunion in der Pfarre Neuhaus • Obhajilo bolnikov v suški župniji

In der Pfarre Neuhaus- Suha werden die Pfarrangehörigen, die nicht mehr die Hl. Messe in der Pfarrkirche besuchen können, alle zwei Monate (gerade Monate) vom Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik in der Regel am ersten Samstag des Monats besucht, um ihnen die Krankenkommunion zu reichen und ggf. auch die Krankensalbung zu spenden.

Termine der Krankenkommunion in der Pfarre Neuhaus-Suha • Termini obiska bolnikov v suški župniji:
- Sa./sob., 04.04.2020 ab 09:00 Uhr
(Findet wegen den Bestimmungen der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus nicht statt. • Po odloku zvezne vlade za preprečitev razširjenja koronavirusa odpovedano).
- Sa./sob., 06.06.2020 ab 09:00 Uhr
- Sa./sob., 08.08.2020 ab 09:00 Uhr
- Sa./sob., 03.10.2020 ab 09:00 Uhr
- Sa./sob., 05.12.2020 ab 09:00 Uhr

Die einzelnen Termine werden auch in der Liturgieordnung Neuhaus- Suha angeführt. Bitte melden Sie sich bei Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik per Telefon (04356 2348) oder per Email (email@pfarre-schwabegg.at), wenn Sie dem Empfang der Krankenkommunion und ggf. Krankensalbung wünschen. In den anderen Monaten werden die Kranken der Pfarre Schwabegg- Žvabek besucht. 

V župniji Suha obišče farni predstojnik mag. Miha Golavčnik vsak drugi mesec (sodi meseci) ob prvih sobotah vse bolnike fare, ki to želijo, da jih obhaja in jih po potrebi mazili z bolniškim oljem. Prosim, da se javite pri farnem predstojniku mag. Mihu Golavčniku po telefonu (04356 2348) ali po elektronski pošti (email@pfarre-schwabegg.at), kadar želite prejem bolniškega obhajila oz. bolniškega maziljenja. Pride po možnosti tudi v nujnih primerih. 

Potek obhajila bolnikov:
Molitev Oče naša in Zdrave Marije, Jagnje Božje, obhajilo, blagoslov bolnika.
Ta obred se priložnostno tudi dopolnjuje s kesanjem in drugimi poobhajilnimi molitvami.