Bereits abgelaufen
Referent/innen: mag. Gaia Galvani Kassl (KursleiterIn / Vodja tečaja)
Veranstalter: Sodalitas Tainach
Fachbereich: Kommunikation / Komunikacija

Skupno bomo odkrivali slovenski jezik. Začeli bomo s samostalniki, nato z barvami, drugimi pridevniki in glagoli. Delali bomo zelo preproste dialoge lahkimi vprašanji in odgovori.Ein leichtes Entdecken der slowenischen Sprache. Neben der Gramatik werden wir Sätze bilden und kurze Gespräche führen.Nadaljnji termini:
27. februar,
6., 13., 20., 27. marec,
3., 10., 17., in 24. april