Sonntag 18:30 - 19:30
Freitag 18:30 - 19:30
Montag 18:30 - 19:30