Donnerstag 09:00 - 13:00
Referentinnen: ReferentIn: rektor Jože Kopeinig
Veranstalter: Sodalitas Tainach
Fachbereich: Glaube, Theologie, Philosophie

Sv. maša: somaševanje treh duhovnikov iz Nigerije
Tudi pri pastoralnem programu bodo ti trije nigerijanski sobratje, ki delujejo v Železni Kapli, v Št. Jakobu in na Bistrica povedali: „Kako doživljajo Cerkev v Nigeriji in kako med nami na Koroškem, in sploh na dvojezičnem ozemlju".